Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij VHL

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Bij de Belangenvereniging Von Hippel-Lindau (VHL) komen regelmatig vragen binnen over het afsluiten van levensverzekeringen. Deze vragen komen vaak bij ons binnen als:

 • Iemand bezig is om een eigen bedrijf op te zetten.
 • Iemand op het punt staat een wijzing te maken in zijn collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (via de werkgever).
 • Iemand op het punt staat om erfelijkheidsonderzoek te ondergaan of dat al heeft ondergaan.
 • Of soms omdat een familielid zich wil laten testen op erfelijkheid, of dat al heeft gedaan.

Mensen die VHL hebben of drager zijn van het gen dat VHL kan veroorzaken kunnen problemen krijgen bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij geven daarom meer informatie over wat je  zelf kunt doen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Belangrijk om te weten

 • Iedere verzekeraar heeft haar eigen acceptatievoorwaarden. Zij mogen zelf bepalen of je wel of niet wordt geaccepteerd.
 • Het is niet te zeggen welke verzekeraar je het makkelijkst accepteert.
 • Omdat je gezondheidsklachten hebt kan het acceptatieproces langer duren. Houd daar dus rekening mee. Lees verder hoe  je de wachttijd kunt inkorten.
 • Niet iedereen kan een verzekering afsluiten.
 • Welke premie je betaalt hangt af van je gezondheid, het te verzekeren bedrag, welke verzekeraar je kiest en hoe de verzekeraar zijn acceptatievoorwaarden hanteert. 

Werknemers

Als je een werkgever hebt of een uitkering van UWV dan ben je automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ben je arbeidsongeschikt? Dan kun je in aanmerking komen voor de WIA-uitkering.

De WIA kent verschillende uitkeringen. Welke uitkering je kunt krijgen is afhankelijk van:

 • hoeveel procent arbeidsongeschikt je bent.
 • hoelang je werkverleden is.

Het verschil tussen de verschillende uitkeringen kan soms groot zijn. Men spreekt in dit geval van het WIA-gat. Je kunt je verzekeren tegen een WIA-gat. Dat kan collectief via de werkgever.

Je kunt je ook individueel verzekeren. Bijvoorbeeld als extra verzekering bij een hypotheek. Ons advies is om altijd goed na te gaan of je de verzekering echt nodig heeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je bij jouw pensioensverzekeraar ook een uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt raakt. Breng dit dus voor je aanvraag in kaart. Kijk ook de polisvoorwaarden goed na. Wanneer keert de verzekeraar uit? Wanneer stopt hij met uitkeren? Heb je daarna de behoefte om toch deze verzekering af te sluiten? Kijk dan verder voor tips.

Zelfstandigen

Als zelfstandige heb je de mogelijkheid  jezelf te verzekeren tegen de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Je bent dat niet verplicht. Voor zelfstandigen is er geen wettelijke regeling waar zij op terug kunnen vallen in geval van arbeidsongeschiktheid. Daarom is het aan te raden voordat je start goed na te gaan wat je mogelijkheden zijn.

Als je ervoor kiest een eigen bedrijf te beginnen dan ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Met de verzekeraar kom je overeen dat je een bepaald bedrag ontvangt als je arbeidsongeschikt wordt. Er zijn veel variaties mogelijk.

 • Je kunt ervoor kiezen dat je al een uitkering ontvangt vanaf de eerste dag van ziekte.
 • Je kunt ervoor kiezen dat je pas na een jaar aanspraak kunt maken op een uitkering.

Bij de start van een eigen bedrijf komt er veel op je af. Er is veel uit te zoeken. En vaak is er nog geen echte bron van inkomsten. Door deze situatie komt het veel voor dat beginnende ondernemers hun arbeidsongeschiktheidsverzekering op de lange baan schuiven Dat is een risico dat sommige ondernemers willen nemen. Bedenk wel dat je vanwege de VHL kans hebt de verzekering niet te kunnen regelen!

De belangrijkste tips bij elkaar: 

 • Indien mogelijk: eerst verzekeren, dan testen op erfelijkheid.
 • Overweeg altijd de vrijwillige verzekering, indien mogelijk.
 • Schakel een onafhankelijke tussenpersoon in.
 • Vraag meerdere offertes aan.
 • Heb je de juiste gezondheidsvragenlijst?
 • Stuur positief medisch advies mee van je behandelaar met de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Liefst aangevuld met literatuur met recente ontwikkelingen rond VHL die positief kan uitpakken voor de verzekeringsaanvraag.
 • Verzoek de verzekeraar om het resultaat van de verzekeringsaanvraag als eerste te vernemen.
 • Onderhandel over de aanvraag met de verzekeraar!

Aanvragen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vul je een gezondheidsvragenlijst in. Een medisch adviseur (dit is een arts) bekijkt of er nog aanvullende informatie nodig is. Hij gaat na wat de risico’s zijn van uitval door ziekte. Hij geeft zijn advies door aan de acceptant van de verzekeraar.

De acceptant bepaalt de hoogte van de premie. Zodra je het aanbod van de verzekeraar ontvangt ben je door de acceptatieprocedure heen. Maar je bent nog niet geaccepteerd. Pas nadat je akkoord bent gegaan met het aanbod van de verzekeraar en nadat je de polis hebt ontvangen, is de acceptatieprocedure afgerond. Eventuele veranderingen in je gezondheid moet je doorgeven zolang de acceptatieprocedure nog loopt!

Een goede voorbereiding is het halve werk. Je kunt zelf stappen zetten om de aanvraag soepel te laten verlopen.

Tussenpersoon

Je begint met het zoeken van een tussenpersoon. Een goede tussenpersoon gaat op zoek naar de arbeidsongeschiktheidsverzekering die het best bij jouw wensen past. Soms weet hij vanuit zijn praktijk ook welke verzekeraars wat soepeler zijn met accepteren.

Je kunt de tussenpersoon op de hoogte brengen van je klachten. De tussenpersoon kan dan verschillende mogelijkheden voor financiering met je bespreken.

De tussenpersoon kan soms ook een beter resultaat regelen vanwege zijn relatie met de verzekeraar. Je kunt het beste kiezen voor een onafhankelijke tussenpersoon. Deze is niet aan één verzekeraar verbonden. Dat vergroot de mogelijkheden voor financiering.

De hypotheekadviseur kan meerdere offertes opvragen bij verzekeraars. Meerdere offertes bij verschillende verzekeraars aanvragen maakt het mogelijk dat je: 

 • verschillende offertes, polisvoorwaarden en de reacties van de verzekeraars kunt vergelijken.
 • niet hoeft te zeggen dat je met afwijkende voorwaarden te maken hebt gehad. Want als je als  eerste het advies van de geneeskundig adviseur hoort, kun je de hele aanvraag intrekken. Je geeft dit duidelijk aan op de aanvraag.
 • Je de aanvraag kunt laten vernietigen als je niet op de offerte ingaat.

Checklist

Het is verstandig om de voorwaarden van de verzekering goed door te nemen. Hieronder vind je een handige lijst die je daarvoor kunt gebruiken: 

 • Wanneer er wordt uitgekeerd door de verzekeraar. Is dat al direct na ziekmelding of pas na een bepaalde datum?  
 • Wat is er geregeld over hulp bij terugkeer naar werk? Kun je bij de verzekeraar aankloppen en wat gaat hij dan bieden?
 • Zijn er extra voorzieningen waar je gebruik van kunt maken? Zoals bijvoorbeeld E-health programma’s (hulp via internet met betrekking tot uw gezondheid)?
 • Welke preventieve hulp biedt de verzekeraar?
 • Biedt de verzekeraar begeleiding bij ziekte door een bedrijfsarts of andere professional?
 • Hoe ziet je inkomen er in het eerste jaar van ziekte uit, en de jaren erna?
 • Ga na voor hoelang je de verzekering afsluit. Tot wanneer keren zij uit?

De wensenlijst kun je bespreken met de adviseur. Zo weet hij precies wat je wensen zijn.

De adviseur is meestal niet op de hoogte van wat VHL nu precies inhoudt. Je hebt de mogelijkheid om informatie aan hem te geven ten behoeve van de aanvraag.

Belangenvereniging VHL

De Belangenvereniging VHL is goed op de hoogte van alle recente onderzoeken. Je kunt hen vragen naar onderzoek dat is gedaan over de ontwikkeling van de ziekte. Deze informatie kun je gebruiken bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Denk daarbij aan vakliteratuur die positieve informatie geeft over de mate van te verwachten verzuim. 

Positief medisch advies van uw behandelaar

De verzekeraar wil graag weten hoe het met je gezondheid is. Als je klachten van de VHL hebt dan zal de verzekeraar daar bijzondere aandacht voor hebben. Een verzekeraar maakt gebruik van statistieken waaruit blijkt hoe groot de kans op verzuim is. Met andere woorden; hoe groot is de kans dat je verzuimt door VHL in vergelijking met een andere persoon van dezelfde leeftijd en geslacht zonder gezondheidsprobleem.

Daarom is het belangrijk dat je de verzekeraar de gelegenheid geeft een zo individueel mogelijke inschatting te maken. Hij moet dus goed naar je persoonlijke situatie kunnen kijken. Wij raden daarom aan om zoveel mogelijk positieve medische informatie mee te sturen van je behandelaar.

Hieronder vind je al wat algemene informatie die de behandelaar kan gebruiken.

Tips: 

 • zorg er voor dat je de informatie direct van de specialist krijgt. Je kunt met hem of haar bespreken welke positieve informatie wordt doorgegeven.
 • Je voegt deze informatie direct mee met de aanvraag. Dit levert tijdwinst op. En je weet precies over welke informatie de medisch adviseur beschikt.
 • Indien je te maken hebt met een goedaardige tumor, dan kan de behandelaar beklemtonen in zijn informatie dat het bij jou om goedaardige tumoren gaat.
 • Het is van belang om, indien mogelijk, ook een indicatie te geven van het te verwachten verzuim op grond van het huidige ziektebeeld. Als je bijvoorbeeld pas na een jaar een uitkering wilt ontvangen is de kans groot dat je alweer aan het werk bent, nog voordat dit jaar voorbij is. Daarmee zul je geen aanspraak doen op de dekking van de verzekering, wat weer een gunstig effect kan hebben bij de onderhandeling met de verzekeraar.
 • Zorg ervoor dat de medisch adviseur bekend is met VHL. Dat kan een positief effect hebben op het verloop van de verzekeringsaanvraag. Voorop staat dat de verzekeraar zelf mag bepalen wie hij verzekert, en onder welke voorwaarden dat dit gebeurt. Onbekendheid met VHL kan er echter wel toe leiden dat de medisch adviseur sneller een negatief advies geeft. Daarom is het goed om zoveel mogelijk recente en individuele informatie over je gezondheid  door te geven.

Resultaat van de verzekeringsaanvraag als eerste vernemen

Vanwege de VHL loop je het risico dat je onder afwijkende voorwaarden wordt geaccepteerd. Of de klachten die met VHL te maken hebben worden uitgesloten. Je kunt zelfs worden geweigerd. Als je dan een volgende keer een verzekering aanvraagt mag de verzekeraar aan je vragen of je eerder onder afwijkende voorwaarden bent geaccepteerd. Of bent geweigerd. Als dat zo is dan moet je dat doorgeven als de verzekeraar ernaar vraagt. Hoe kun je dit stempel voorkomen? Je kunt dit doen door een brief bij de verzekeringsaanvraag in te sluiten. Daarop geef je aan dat het resultaat van de verzekeringsaanvraag als eerste wilt vernemen. Je hebt daar recht op.

Hoe gaat het in zijn werk? Je gezondheid wordt beoordeeld door de medische adviseur. Normaal gesproken geeft hij dit advies door aan de acceptant van de verzekeraar. Nu heb je geregeld dat je het als eerste krijgt te horen. Bij het advies is al duidelijk of je wel of geen problemen krijgt bij de verzekeringsaanvraag. Je hebt dan de keuze om de aanvraag in te trekken, of deze door laten sturen naar de acceptant.

Kies je ervoor om de aanvraag in te trekken dan heeft er geen acceptatie plaatsgevonden. Je kunt dan bij een andere verzekeraar een nieuwe aanvraag indienen. Bij deze aanvraag hoef je niet aan te geven dat je onder afwijkende voorwaarden bent geaccepteerd. Of bent geweigerd voor de aanvraag van een levensverzekering. Verzoek naast de intrekking ook de vernietiging van je dossier.

Het nadeel is dat je geen verzekering hebt afgesloten. Je moet nu dus weer op zoek naar een andere verzekeraar. Maar omdat iedere verzekeraar zijn eigen acceptatievoorwaarden heeft is het zinvol het bij een andere verzekeraar opnieuw te proberen.

Kies je wel voor doorsturen dan moet je wel rekening houden met een hogere premie, een uitsluiting van bestaande klachten zoals VHL, of een weigering van de arbeidsongeschiktheidverzekering. 

Premieverhoging, uitsluiting of een weigering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zoals gezegd is de verzekeraar niet verplicht om je te accepteren voor een arbeidsongeschiktheidsverzekerking. Je kunt met 4 mogelijke uitslagen te maken krijgen:

 • je wordt onder normale voorwaarden geaccepteerd
 • je moet een hogere premie betalen (premieverhoging)
 • niet alle klachten die je hebt worden verzekerd (uitsluiting)
 • je wordt geweigerd voor de verzekering

De verzekeraar is geheel vrij in zijn acceptatievoorwaarden. Hij mag je dus een hogere premie laten betalen. Of een klacht uitsluiten. Hij mag je zelfs weigeren voor de verzekering.

Je hebt het recht op een motivering van de beslissing van de verzekeraar. De verzekeraar moet duidelijk kunnen aangeven waarom je bent afgewezen, meer premie moet betalen of te maken hebt gekregen met een uitsluiting. Met deze motivering kun je nagaan of de verzekeraar wel alle informatie heeft gebruikt die je hebt toegezonden. Is dat niet het geval? Verzoek de verzekeraar dan om nogmaals naar je situatie te kijken met alle informatie die je hebt gestuurd.

Herverzekeren

Je kunt de verzekeraar vragen of hij je risico wil proberen te herverzekeren. De verzekeraar kan dan bij een andere (vaak grote, internationale) verzekeraar vragen of hij je wil verzekeren. Dit betekent vaak wel dat je meer premie moet betalen.

Je kunt ook aan je tussenpersoon vragen om te onderhandelen met de verzekeraar. Mogelijk dat hij met zijn contacten bij de verzekeraar op een positiever resultaat uitkomt.

Wettelijke regels erfelijkheidsonderzoek (arbeidsongschiktheidsverzekering)

Je bent verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid als je werknemer bent of een uitkering hebt van UWV. Je bent dan verzekerd voor de WIA. Het is ook mogelijk dat je bent verzekerd via je werkgever voor aanvullende uitkeringen. Deze uitkeringen kunnen bovenop de uitkering van de WIA aan je worden betaald. De werkgever regelt dit met een verzekeraar.

Werknemers

Er is een aantal afspraken gemaakt die het makkelijker maken om van baan te veranderen en nog steeds verzekerd te blijven. Deze afspraken gelden ook voor pensioensverzekeringen. Let wel: deze verzekeringen zijn geen recht dat voor iedere Nederlander geldt. Of deze verzekeringen worden afgesloten is iets wat tussen werkgevers en werknemers wordt geregeld. Soms ook bij cao, soms alleen via de rechtspositieregeling of arbeidsovereenkomst. Een ander woord voor deze verzekeringen is collectieve inkomensverzekeringen.

Wat is geregeld?

 • Voor deelname aan deze verzekering mag je niet worden gekeurd. Echter: als je eerder een keuze hebt gemaakt (bijvoorbeeld om er geen gebruik van te maken) en daar later op terugkomt mag je wel worden gekeurd.
 • De regels gelden voor collectieve contracten die na 1 januari 2010 zijn afgesloten.
 • Voor polissen die eerder zijn afgesloten is afgesproken dat verzekeraars zich ook houden aan deze afspraken. Een uitzondering is als je al op dat moment ziek bent. Dan gelden de afspraken niet.
 • De verzekeraar mag geen wachttijd hanteren voordat je recht hebt op een uitkering of een vrijstelling van premiebetaling (bij pensioenen).
 • Wel mag de verzekeraar een 'brandend-huis-clausule’ toepassen. Dat betekent dat als je van baan wisselt en je je dan ziek meldt, je niet verzekerd bent voor de collectieve verzekering. Heb je daarna in ieder geval een periode van tenminste 4 weken volledig beter gemeld gewerkt? Dan ben je wel weer verzekerd voor de resterende duur van je arbeidscontract.
 • Als je echter binnen een jaar nadat je in dienst bent getreden toch ziek wordt en het is redelijk te veronderstellen dat je dit al had kunnen weten toen je in dienst kwam, kan de uitkering worden geweigerd.
 • Als je uit dienst gaat blijf je recht houden op de uitkering.

Zelfstandigen

Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt, moet je een gezondheidsvragenlijst invullen. In Nederland geldt een aantal wettelijke afspraken over het vragen naar erfelijkheid door verzekeraars. Deze zijn geregeld in de Wet op de Medische Keuringen. Onder erfelijkheidsonderzoek wordt stamboomonderzoek, DNA- en chromosomaal onderzoek verstaan.

 • De verzekeraar mag niet als voorwaarde stellen dat je een erfelijkheidsonderzoek moet ondergaan bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Onder het verzekerde bedrag van € 36.249 in het eerste jaar en € 24.159 in het tweede en verdere jaren, mag een verzekeraar niet vragen naar de resultaten van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek. Dat geldt voor onderzoek dat je zelf hebt gedaan of onderzoek door familieleden. Deze grens heet ook wel de vragengrens. Boven de vragengrens mag de verzekeraar dat wél.
 • Onder de vragengrens mag de verzekeraar een beperkt aantal vragen stellen. Hij mag niet meer vragen stellen. Minder mag wel.
 • De gezondheidsvragenlijst is per 1 januari 2012 gewijzigd. Er mag niet meer gevraagd worden of in uw familie hart- en vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk en psychische aandoeningen voorkomen. Bekijk dus goed of je de juiste vragenlijst hebt.
 • Tip: ga na voor jezelf of je de juist de gezondheidsverklaringen hebt ingevuld. Per 1 januari 2012 zijn deze namelijk gewijzigd.

Heb je niet de juiste? Verzoek de verzekeraar dan om een nieuwe verklaring. Onze ervaring is dat het soms nog wel even duurt voordat de juiste verklaringen worden gebruikt. Zorg dus zelf voor de juiste versie. Of spreek de verzekeraar hierop aan.

Vrijwillige verzekeringen UWV

Soms is het niet mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dat kan erg vervelend zijn. Zeker als het goed met je gaat. Of als je daardoor ernstig in overweging moet nemen of het verstandig is om een eigen bedrijf te starten. Mét of zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering.

In dat geval is het goed om te overwegen om te kijken of  je gebruik kunt maken van de vrijwillige verzekeringen van UWV. Als je nu een uitkering hebt van UWV of je bent werkzaam als werknemer dan ben je verplicht verzekerd voor de Ziektewet en de WIA. De Ziektewet zorgt ervoor dat je verzekerd bent in het eerste en tweede jaar van verzuim. Na 2 jaar kun je nog steeds ziek zijn. UWV beoordeelt dan of je arbeidsongeschikt bent. Je kunt dan een WIA-uitkering krijgen als je meer dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Als startende ondernemer kun je dan de verplichte verzekering omzetten in een vrijwillige verzekering. De voordelen hiervan zijn:

 • al je klachten, inclusief VHL, zijn dan verzekerd
 • je wordt altijd geaccepteerd zonder keuring
 • je bent verzekerd tot je 65e jaar (of tot 66 of 67 afhankelijk van de leeftijdsverhoging van het pensioen)
 • premies zijn deels aftrekbaar via de belasting
 • je kunt je verzekeren tot maximaal 13 weken nadat je vrijwillige verzekering is afgelopen.
 • UWV heeft een speciale informatielijn voor de vrijwillige verzekeringen: 020 752 42 90. Onze tip is om altijd even vrijblijvend te bellen voor informatie. Hoe meer je weet, hoe zorgvuldiger je een beslissing kunt nemen.

Er zijn ook nadelen:

 • de premie is marktconform, je bent dus net zoveel premie kwijt aan deze verzekering als via een particuliere verzekeraar. En de premies voor beide verzekeringen zijn fors. Houd dus rekening met deze kosten.
 • De verzekering kan wijzigen als de overheid besluit een van de uitkeringen aan te passen. Dat kan voor vervelende verassingen zorgen. Laat je altijd goed voorlichten door UWV en houdt berichtgeving van UWV in de gaten.
 • Na de afloop van 13 weken kun je je niet meer vrijwillig verzekeren. Tenzij je weer minimaal een jaar verplicht verzekerd bent geweest. Dus in loondienst hebt gewerkt.

Colofon

Met medewerking van:

Gemaakt door Belangenvereniging Von Hippel Lindau

Laatste update: april 2013