Gevolgen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij VHL

Opslaan

Bij de Belangenvereniging Von Hippel Lindau (VHL) komen regelmatig vragen binnen over het afsluiten van levensverzekeringen. Deze vragen komen vaak bij ons binnen als:

 • Iemand bezig is om een eigen bedrijf op te zetten.
 • Iemand op het punt staat een wijzing te maken in zijn collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (via de werkgever).
 • Iemand op het punt staat om erfelijkheidsonderzoek te ondergaan of dat al heeft ondergaan.
 • Of soms omdat een familielid zich wil laten testen op erfelijkheid, of dat al heeft gedaan.

Mensen die VHL hebben of drager zijn van het gen dat VHL kan veroorzaken kunnen problemen krijgen bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij geven daarom meer informatie over wat u  zelf kunt doen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Belangrijk om te weten

 • Iedere verzekeraar heeft haar eigen acceptatievoorwaarden. Zij mogen zelf bepalen of u wel of niet wordt geaccepteerd.
 • Het is niet te zeggen welke verzekeraar u het makkelijkst accepteert.
 • Omdat u gezondheidsklachten heeft kan het acceptatieproces langer duren. Houd daar dus rekening mee. Lees verder hoe u de wachttijd kunt inkorten.
 • Niet iedereen kan een verzekering afsluiten.
 • Welke premie u betaalt hangt af van uw gezondheid, het te verzekeren bedrag, welke verzekeraar u kiest en hoe de verzekeraar zijn acceptatievoorwaarden hanteert. 

Werknemers

Als u een werkgever heeft of een uitkering van UWV dan bent u automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan kunt u in aanmerking komen voor de WIA-uitkering.

De WIA kent verschillende uitkeringen. Welke uitkering u kunt krijgen is afhankelijk van:

 • hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent.
 • hoelang uw werkverleden is.

Het verschil tussen de verschillende uitkeringen kan soms groot zijn. Men spreekt in dit geval van het WIA-gat. U kunt zich verzekeren tegen een WIA-gat. Dat kan collectief via uw werkgever.

U kunt zich ook individueel verzekeren. Bijvoorbeeld als extra verzekering bij een hypotheek. Ons advies is om altijd goed na te gaan of u de verzekering echt nodig heeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u bij uw pensioensverzekeraar ook een uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt raakt. Breng dit dus voor uw aanvraag in kaart. Kijk ook de polisvoorwaarden goed na. Wanneer keert de verzekeraar uit? Wanneer stopt hij met uitkeren? Heeft u daarna de behoefte om toch deze verzekering af te sluiten? Kijk dan verder voor tips.

Zelfstandigen

Als zelfstandige heeft u de mogelijkheid u zelf te verzekeren tegen de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. U bent dat niet verplicht. Voor zelfstandigen is er geen wettelijke regeling waar zij op terug kunnen vallen in geval van arbeidsongeschiktheid. Daarom is het aan te raden voordat u start goed na te gaan wat uw mogelijkheden zijn.

Als u ervoor kiest een eigen bedrijf te beginnen dan bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Met de verzekeraar komt u overeen dat u een bepaald bedrag ontvangt als u arbeidsongeschikt wordt. Er zijn veel variaties mogelijk.

 • U kunt ervoor kiezen dat u al een uitkering ontvangt vanaf de eerste dag van ziekte.
 • U kunt ervoor kiezen dat u pas na een jaar aanspraak kunt maken op een uitkering.

Bij de start van een eigen bedrijf komt er veel op u af. Er is veel uit te zoeken. En vaak is er nog geen echte bron van inkomsten. Door deze situatie komt het veel voor dat beginnende ondernemers hun arbeidsongeschiktheidsverzekering op de lange baan schuiven Dat is een risico dat sommige ondernemers willen nemen. Ook u kunt deze keuze maken. Bedenk wel dat u vanwege de VHL kans hebt de verzekering niet te kunnen regelen!

De belangrijkste tips bij elkaar: 

 • Indien mogelijk: eerst verzekeren, dan testen op erfelijkheid.
 • Overweeg altijd de vrijwillige verzekering, indien mogelijk.
 • Schakel een onafhankelijke tussenpersoon in.
 • Vraag meerdere offertes aan.
 • Hebt u de juiste gezondheidsvragenlijst?
 • Stuur positief medisch advies mee van uw behandelaar met de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Liefst aangevuld met literatuur met recente ontwikkelingen rond VHL die positief kan uitpakken voor de verzekeringsaanvraag.
 • Verzoek de verzekeraar om het resultaat van de verzekeringsaanvraag als eerste te vernemen.
 • Onderhandel over resultaat aanvraag met de verzekeraar!

Aanvragen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vult u een gezondheidsvragenlijst in. Een medisch adviseur (dit is een arts) bekijkt of er nog aanvullende informatie nodig is. Hij gaat na wat de risico’s zijn van uitval door ziekte. Hij geeft zijn advies door aan de acceptant van de verzekeraar.

De acceptant bepaalt de hoogte van de premie. Zodra u het aanbod van de verzekeraar ontvangt bent u door de acceptatieprocedure heen. Maar u bent nog niet geaccepteerd. Pas nadat u akkoord bent gegaan met het aanbod van de verzekeraar en nadat u de polis heeft ontvangen heeft u de acceptatieprocedure afgerond. Eventuele veranderingen in uw gezondheid moet u doorgeven zolang de acceptatieprocedure nog loopt!

Een goede voorbereiding is het halve werk. U kunt zelf stappen zetten om de aanvraag soepel te laten verlopen.

Tussenpersoon

U begint met het zoeken van een tussenpersoon. Een goede tussenpersoon gaat op zoek naar de arbeidsongeschiktheidsverzekering die het best bij uw wensen past. Soms weet hij vanuit zijn praktijk ook welke verzekeraars wat soepeler zijn met accepteren.

U kunt de tussenpersoon op de hoogte brengen van uw klachten. De tussenpersoon kan dan verschillende mogelijkheden voor financiering met u bespreken.

De tussenpersoon kan soms ook een beter resultaat regelen vanwege zijn relatie met de verzekeraar. U kunt het beste kiezen voor een onafhankelijke tussenpersoon. Deze is niet aan één verzekeraar verbonden. Dat vergroot de mogelijkheden voor financiering.

De hypotheekadviseur kan voor u meerdere offertes opvragen bij verzekeraars. Meerdere offertes bij verschillende verzekeraars aanvragen maakt het mogelijk, dat u: 

 • verschillende offertes, polisvoorwaarden en de reacties van de verzekeraars kunt vergelijken.
 • niet hoeft te zeggen dat u met afwijkende voorwaarden te maken hebt gehad. Want als u als  eerste het advies van de geneeskundig adviseur hoort, kunt u de hele aanvraag intrekken. U geeft dit duidelijk aan op uw aanvraag.
 • u de aanvraag kunt laten vernietigen als u niet op de offerte ingaat.

Checklist

Het is verstandig om de voorwaarden van de verzekering goed door te nemen. Hieronder vindt u een handige lijst die u daarvoor kunt gebruiken: 

 • Wanneer er wordt uitgekeerd door de verzekeraar. Is dat al direct na ziekmelding of pas na een bepaalde datum?  
 • Wat is er geregeld over hulp bij terugkeer naar werk? Kunt u bij de verzekeraar aankloppen en wat gaat hij dan bieden?
 • Zijn er extra voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Zoals bijvoorbeeld E-health programma’s (hulp via internet met betrekking tot uw gezondheid)?
 • Welke preventieve hulp biedt de verzekeraar?
 • Biedt de verzekeraar begeleiding bij ziekte door een bedrijfsarts of andere professional?
 • Hoe ziet uw inkomen er in het eerste jaar van ziekte uit, en de jaren erna?
 • Ga na voor hoelang u de verzekering afsluit. Tot wanneer keren zij u uit?

U kunt uw wensenlijst bespreken met de adviseur. Zo weet hij precies wat u wenst.

Uw adviseur is meestal niet op de hoogte van wat VHL nu precies inhoudt. U heeft de mogelijkheid om informatie aan hem te geven ten behoeve van de aanvraag.

Belangenvereniging VHL

De Belangenvereniging VHL is goed op de hoogte van alle recente onderzoeken. U kunt ons vragen naar onderzoek dat is gedaan over de ontwikkeling van de ziekte. Deze informatie kunt u gebruiken bij de aanvraag van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Denk daarbij aan vakliteratuur die positieve informatie geeft over de mate van te verwachten verzuim. 

Positief medisch advies van uw behandelaar

De verzekeraar wil graag weten hoe het met uw gezondheid is. Als u klachten van de VHL heeft dan zal de verzekeraar daar bijzondere aandacht voor hebben. Een verzekeraar maakt gebruik van statistieken waaruit blijkt hoe groot de kans op verzuim is. Met andere woorden; hoe groot is de kans dat u eerder verzuimt door VHL dan een andere persoon van uw leeftijd en geslacht zonder gezondheidsprobleem.

Daarom is het belangrijk dat u de verzekeraar de gelegenheid geeft een zo individueel mogelijke inschatting te maken. Hij moet dus goed naar uw persoonlijke situatie kunnen kijken. Wij raden u daarom aan om zoveel mogelijk positieve medische informatie mee te sturen van uw behandelaar.

Hieronder vindt u al wat algemene informatie die de behandelaar kan gebruiken.

Tips: 

 • zorg er voor dat u de informatie direct van de specialist krijgt. U kunt met hem of haar bespreken welke positieve informatie wordt doorgegeven.
 • U voegt deze informatie direct mee met de aanvraag. Dit levert u tijdwinst op. En u weet precies over welke informatie de medisch adviseur beschikt.
 • Indien u te maken heeft met een goedaardige tumor, dan kan uw behandelaar beklemtonen in zijn informatie dat het bij u om goedaardige tumoren gaat.
 • Het is van belang om, indien mogelijk, ook een indicatie te geven van het te verwachten verzuim op grond van uw huidige ziektebeeld. Als u bijvoorbeeld pas na een jaar een uitkering wilt ontvangen is de kans groot dat u al weer aan het werk bent, nog voordat dit jaar voorbij is. Daarmee zult u geen aanspraak doen op de dekking van de verzekering, wat weer een gunstig effect kan hebben bij de onderhandeling met de verzekeraar.
 • Zorg ervoor dat de medisch adviseur bekend is met VHL. Dat kan een positief effect hebben op het verloop van de verzekeringsaanvraag. Voorop staat dat de verzekeraar zelf mag bepalen wie hij verzekert, en onder welke voorwaarden dat dit gebeurt. Onbekendheid met VHL kan er echter wel toe leiden dat de medisch adviseur sneller een negatief advies geeft. Daarom is het goed om zoveel mogelijk recente en individuele informatie over uw gezondheid  door te geven.

Resultaat van de verzekeringsaanvraag als eerste vernemen

U loopt het risico vanwege de VHL dat u onder afwijkende voorwaarden wordt geaccepteerd. Of de klachten die met VHL te maken hebben worden uitgesloten. U kunt zelfs worden geweigerd. Als u dan een volgende keer een verzekering aanvraagt mag de verzekeraar aan u vragen of u eerder onder afwijkende voorwaarden bent geaccepteerd. Of bent geweigerd. Als dat zo is dan moet u dat doorgeven als de verzekeraar ernaar vraagt. Hoe kunt u dit stempel voorkomen? U kunt dit doen door een brief bij de verzekeringsaanvraag in te sluiten. Daarop geeft u aan dat het resultaat van de verzekeringsaanvraag als eerste wilt vernemen. U hebt daar recht op.

Hoe gaat het in zijn werk? Uw gezondheid wordt beoordeeld door de medische adviseur. Normaal gesproken geeft hij dit advies door aan de acceptant van de verzekeraar. Nu hebt u geregeld dat u het als eerste krijgt te horen. Bij het advies is al duidelijk of u wel of geen problemen krijgt bij de verzekeringsaanvraag. U hebt dan de keuze om uw aanvraag in te trekken, of deze door laten sturen naar de acceptant.

Kiest u er voor de aanvraag in te trekken dan heeft er geen acceptatie plaats gevonden. U kunt dan bij een andere verzekeraar een nieuwe aanvraag indienen. Bij deze aanvraag hoeft u niet aan te geven dat u onder afwijkende voorwaarden bent geaccepteerd. Of bent geweigerd voor de aanvraag van een levensverzekering. Verzoek naast de intrekking ook de vernietiging van uw dossier.

Het nadeel is dat u geen verzekering hebt afgesloten, u moet nu dus weer op zoek naar een andere verzekeraar. Maar omdat iedere verzekeraar zijn eigen acceptatievoorwaarden heeft is het zinvol het bij een andere verzekeraar opnieuw te proberen.

Kiest u wel voor doorsturen dan moet u wel rekening houden met een hogere premie, een uitsluiting van bestaande klachten zoals VHL, of een weigering van de arbeidsongeschiktheidverzekering. 

Premieverhoging, uitsluiting of een weigering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zoals gezegd is de verzekeraar niet verplicht om u te accepteren voor een arbeidsongeschiktheidsverzekerking. U kunt met 4 mogelijke uitslagen te maken krijgen:

 • u wordt onder normale voorwaarden geaccepteerd
 • u moet een hogere premie betalen (premieverhoging)
 • niet alle klachten die u heeft worden verzekerd (uitsluiting)
 • u wordt geweigerd voor de verzekering

De verzekeraar is geheel vrij in zijn acceptatievoorwaarden. Hij mag u dus een hogere premie laten betalen. Of een klacht uitsluiten. Hij mag u zelfs weigeren voor de verzekering.

U hebt het recht op een motivering van de beslissing van de verzekeraar. De verzekeraar moet u duidelijk kunnen aangeven waarom u bent afgewezen, meer premie moet betalen of te maken heeft gekregen met een uitsluiting. Met deze motivering kunt u nagaan of de verzekeraar wel alle informatie heeft gebruikt die u heeft toegezonden.  Is dat niet het geval? Verzoek de verzekeraar dan om nogmaals naar uw situatie te kijken met alle informatie die u hebt gestuurd.

Herverzekeren

U kunt de verzekeraar vragen of hij uw risico wil proberen te herverzekeren. De verzekeraar kan dan bij een andere (vaak grote, internationale) verzekeraar vragen of hij u wilt verzekeren. Dit betekent vaak wel dat u meer premie moet betalen.

U kunt ook aan uw tussenpersoon vragen om te onderhandelen met de verzekeraar. Mogelijk dat hij met zijn contacten bij de verzekeraar op een positiever resultaat uitkomt.

Wettelijke regels erfelijkheidsonderzoek (arbeidsongschiktheidsverzekering)

U bent verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid als u werknemer bent of een uitkering heeft van UWV. U bent dan verzekerd voor de WIA. Het is ook mogelijk dat u bent verzekerd via uw werkgever voor aanvullende uitkeringen. Deze uitkeringen kunnen bovenop de uitkering van de WIA aan u worden betaald. De werkgever regelt dit met een verzekeraar.

Werknemers

Er is een aantal afspraken gemaakt die het voor u makkelijker maken om van baan te veranderen en nog steeds verzekerd te blijven. Deze afspraken gelden ook voor pensioensverzekeringen. Let wel: deze verzekeringen zijn geen recht dat voor iedere Nederlander geldt. Of deze verzekeringen worden afgesloten is iets wat tussen werkgevers en werknemers wordt geregeld. Soms ook bij CAO, soms alleen via de rechtspositieregeling of arbeidsovereenkomst. Een ander woord voor deze verzekeringen is collectieve inkomensverzekeringen.

Wat is geregeld?

 • U mag niet worden gekeurd voor deelname aan deze verzekering. Echter: als u eerder een keuze heeft gemaakt (bijvoorbeeld om er geen gebruik van te maken) en daar later op terugkomt mag u wel worden gekeurd.
 • De regels gelden voor collectieve contracten die na 1 januari 2010 zijn afgesloten.
 • Voor polissen die eerder zijn afgesloten is afgesproken dat verzekeraars zich ook houden aan deze afspraken. Een uitzondering is als u al op dat moment ziek bent. Dan gelden de afspraken niet.
 • De verzekeraar mag geen wachttijd hanteren voordat u recht heeft op een uitkering of een vrijstelling van premiebetaling (bij pensioenen).
 • Wel mag de verzekeraar een `brandend-huis-clausule’ toepassen. Dat betekent dat u als u van baan wisselt en u zich dan ziek meldt u niet verzekerd bent voor de collectieve verzekering. Heeft u daarna in ieder geval een periode van tenminste 4 weken volledig beter gemeld gewerkt? Dan bent u wel weer verzekerd voor de resterende duur van uw arbeidscontract.
 • Als u echter binnen een jaar nadat u dienst bent getreden toch ziek wordt en het is redelijk te veronderstellen dat u dit al had kunnen weten toen u in dienst kwam kan de uitkering worden geweigerd.
 • Als u uit dienst gaat blijft u recht houden op de uitkering.

Zelfstandigen

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt moet u een gezondheidsvragenlijst invullen. In Nederland geldt een aantal wettelijke afspraken over het vragen naar erfelijkheid door verzekeraars. Deze zijn geregeld in de Wet op de Medische Keuringen. Onder erfelijkheidsonderzoek wordt stamboomonderzoek, DNA- en chromosomaal onderzoek verstaan.
 • De verzekeraar mag niet als voorwaarde stellen dat u erfelijkheidsonderzoek moet ondergaan bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Onder het verzekerde bedrag van € 36.249 in het eerste jaar en € 24.159 in het tweede en verdere jaren, mag een verzekeraar niet vragen naar de resultaten van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek. Dat geldt voor onderzoek dat u zelf heeft gedaan of onderzoek door familieleden. Deze grens heet ook wel de vragengrens. Boven de vragengrens mag de verzekeraar dat wél.
 • Onder de vragengrens mag de verzekeraar een beperkt aantal vragen stellen. Hij mag niet meer vragen stellen. Minder mag wel.
 • De gezondheidsvragenlijst is per 1 januari 2012 gewijzigd. Er mag niet meer gevraagd worden of in uw familie hart- en vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk en psychische aandoeningen voorkomen. Bekijk dus goed of u de juiste vragenlijst heeft.
 • Tip: ga na voor uzelf of u de juist de gezondheidsverklaringen heeft ingevuld. Per 1 januari 2012 zijn deze namelijk gewijzigd.

Heeft u niet de juiste? Verzoek de verzekeraar dan om een nieuwe verklaring. Onze ervaring is dat het soms nog wel even duurt voordat de juiste verklaringen worden gebruikt. Zorg dus zelf voor de juiste versie. Of spreek de verzekeraar hierop aan.

Vrijwillige verzekeringen UWV

Soms is het niet mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dat kan erg vervelend zijn. Zeker als het goed met u gaat. Of als u daardoor ernstig in overweging moet nemen of het verstandig is om een eigen bedrijf te starten. Mét of zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering.

In dat geval is het goed om te overwegen om te kijken of u gebruik kunt maken van de vrijwillige verzekeringen van UWV. Als u nu een uitkering heeft van UWV of u bent werkzaam als werknemer dan bent u verplicht verzekerd voor de Ziektewet en de WIA. De Ziektewet zorgt ervoor dat u verzekerd bent in het eerste en tweede jaar van verzuim. Na 2 jaar kunt u nog steeds ziek zijn. UWV beoordeelt dan of u arbeidsongeschikt bent. U kunt dan een WIA uitkering krijgen als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Als startende ondernemer kunt u dan de verplichte verzekering omzetten in een vrijwillige verzekering. Uw voordelen zijn:

 • al uw klachten, inclusief VHL, zijn dan verzekerd
 • u wordt altijd geaccepteerd zonder keuring
 • u bent verzekerd tot uw 65e jaar (of tot 66 of 67 afhankelijk van de leeftijdsverhoging van het pensioen)
 • premies zijn deels aftrekbaar via de belasting
 • u kunt zich verzekeren tot maximaal 13 weken nadat uw vrijwillige verzekering is afgelopen.
 • UWV heeft een speciale informatielijn voor de vrijwillige verzekeringen: 020 752 42 90. Onze tip is om altijd even vrijblijvend te bellen voor informatie. Hoe meer u weet, hoe zorgvuldiger u een beslissing kunt nemen.

Er zijn ook nadelen:

 • de premie is marktconform, u bent dus net zoveel premie kwijt aan deze verzekering als via een particuliere verzekeraar. En de premies voor beide verzekeringen zijn fors. Houd dus  rekening met deze kosten!
 • De verzekering kan wijzigen als de overheid besluit een van de uitkeringen aan te passen. Dat kan voor vervelende verassingen zorgen. Laat u altijd goed voorlichten door UWV en houdt berichtgeving van UWV in de gaten.
 • Na de afloop van 13 weken kunt u zich niet meer vrijwillig verzekeren. Tenzij u weer minimaal een jaar verplicht verzekerd bent geweest. Dus in loondienst hebt gewerkt.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2013

Dit artikel is geschreven door Belangenvereniging Von Hippel Lindau.