Wat is…?

Symptomen bij peutz-jegherssyndroom

Opslaan

Kenmerkend voor PJS zijn pigmentvlekken. Deze zijn vooral op jonge leeftijd goed zichtbaar. De vlekken zijn onschuldig en verbleken vanzelf

Klachten door poliepen in de darm

Peutz-jegherssyndroom (PJS) kan al vanaf de kinderleeftijd klachten geven. De ernst van de ziekte verschilt per patiënt en per familie.

De eerste klachten ontstaan meestal door de poliepen in de (dunne) darm. Het gaan dan bijvoorbeeld om klachten als:

  • Bloedarmoede
  • Verstopping van de darm
  • Darminvaginatie
  • Darmafsluiting

Lees verder over deze klachten.

Bloedarmoede

Bloedarmoede ontstaat als poliepen gaan bloeden. Klachten zijn: bleek zien, moeheid en duizeligheid. Soms is bloed zichtbaar in de ontlasting. Als de poliepen in de dunne darm zitten, is het bloed vermengd met de ontlasting. Het is dan niet meer herkenbaar.

Verstopping van de darm

Bij PJS kunnen poliepen groot worden of dicht bij elkaar liggen. Hierdoor raakt de doorgang belemmerd. Dit zorgt voor buikpijn.

Darminvaginatie

Hierbij schuift een deel van de dunne darm met een poliep in een ander deel van de darm. Vaak trekt de darm zichzelf weer goed, maar soms raakt het stuk dunne darm bekneld. Door slechte doorbloeding kan dan een stuk darm afsterven. Dit is levensbedreigend.

Darmafsluiting

Verdwijnt een verstopping of invaginatie niet spontaan, dan kan een ernstige darmafsluiting ontstaan. Dit wordt ook een ileus genoemd. Als dit gebeurt, is een spoedoperatie noodzakelijk.

Bij een darmafsluiting komt de voedselbrij in de darm plotseling tot stilstand doordat de doorgang belemmerd wordt.

Het grootste gevaar van een darmafsluiting is dat de darm zo vol raakt met ontlasting dat er een scheur in de darmwand komt. Dit heet darmperforatie. Bij een darmperforatie komt de inhoud van de darmen vrij in de buikholte, wat voor een ernstige ontsteking zorgt. Dit is een levensbedreigende situatie.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2015

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Leerdam, M.E. van (MDL-arts), Dr. Wagner, A. (klinisch geneticus)