Belangenorganisatie voor MEN-syndroom

Opslaan

De Belangengroep MEN is er voor iedereen met het MEN 1- en MEN 2-syndroom. De organisatie brengt deze mensen bij elkaar en behartigt hun gemeenschappelijke belangen.

De belangengroep ijvert ervoor dat  MEN-families de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat ze in maatschappelijk opzicht niet benadeeld worden. Ook vragen ze aandacht voor de ervaringen, wensen en behoeften van MEN-patiënten en hun naasten en brengen hun stem in als het gaat over de zorg voor hen.

Belangengroep MEN is aangesloten bij patiëntenbeweging NFK.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2014

Dit artikel is geschreven door Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie, kanker.nl.