Belangenorganisatie voor Lynch-syndroom en polyposis

Opslaan

Stichting Lynch Polyposis is er om iedereen die met Lynch of Polyposis te maken krijgt, te ondersteunen. Niet alleen de patiënten zelf, maar ook familie en andere naasten. Omdat het gaat om erfelijke aandoeningen, is het belangrijk dat de familie van de patiënt betrokken wordt. De stichting wil mensen vinden, verbinden en informeren en kwaliteit van leven en zorg verbeteren.

Stichting Lynch Polyposis is aangesloten bij patiëntenbeweging NFK.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2014

Dit artikel is geschreven door Lynch Polyposis.