Stamboomonderzoek bij Lynch-syndroom

Opslaan

Om families op te sporen waarin het Lynch-syndroom mogelijk voorkomt, is het belangrijk in kaart te brengen welke familieleden kanker hebben gehad. Op basis hiervan wordt een ‘medische stamboom’ samengesteld.

Een klinisch geneticus of genetisch consulent analyseert het patroon van optreden van de diverse kankersoorten in de familie. Op basis van dit stamboomonderzoek kan hij bepalen of aanvullende onderzoek zinvol is.

Stamboomonderzoek is niet doorslaggevend. Niet iedereen met het Lynch-syndroom krijgt kanker. En niet alle soorten tumoren worden veroozaakt door een mutatie in 1 van de Lynch-genen.

Stamboomonderzoek bij Lynch-syndroom

Bij stamboomonderzoek kijkt de klinisch geneticus naar het patroon van optreden van kankersoorten die in verband zijn gebracht met het Lynch-syndroom (illustratie: KWF).

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl, Lynch Polyposis.

Met medewerking van

Dr. Seppen, J. (ervaringsdeskundige), Dr. Leerdam, M.E. van (MDL-arts), Drs. Hest, L.P. van (klinisch geneticus)