Stamboomonderzoek

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Erfelijkheidsonderzoek begint bijna altijd met stamboomonderzoek. Dit onderzoek kan door verschillende zorgprofessionals worden uitgevoerd: een klinisch geneticus, genetisch consulent, physician assistant of verpleegkundig specialist.

Er wordt een stamboom van je familie gemaakt met informatie over:

  • De soorten kanker die in de familie voorkomen
  • De leeftijd waarop de ziekte is vastgesteld
  • Andere symptomen/verschijnselen die van belang kunnen zijn
  • Leeftijden waarop mensen zijn overleden

Aan de hand van de stamboom bekijkt de deskundige het patroon waarmee kanker of andere bijzonderheden in de familie optreden. Hiermee maakt hij of zij een inschatting hoe groot de kans is dat een erfelijke aanleg de oorzaak van de ziekte is.

Andere gegevens

Ook gegevens over andere ziektebeelden kunnen voor het stamboomonderzoek belangrijk zijn. Zoals informatie over lipomen, schildklierafwijkingen of huidafwijkingen. Het kan daarvoor nodig zijn medische gegevens van familieleden op te vragen. Uiteraard moeten de betrokkenen of hun nabestaanden hiervoor toestemming geven.

Vervolgonderzoek

Afhankelijk van de soort(en) kanker en de uitkomst van het stamboomonderzoek, bepaalt de specialist of vervolgonderzoek zoals DNA-onderzoek mogelijk is.

In bepaalde gevallen is ook lichamelijk onderzoek nodig. Hierbij let de arts op uiterlijke kenmerken van zeldzame erfelijke syndromen die een verhoogde kans op kanker geven. Bijvoorbeeld de omtrek van het hoofd of afwijkingen op de huid.

Stamboomonderzoek

Een medische stamboom geeft informatie over het voorkomen van kanker in een familie (illustratie: KWF).

Colofon

Met medewerking van:

Drs. Beike Leegte

Genetisch consulent, UMCG

Drs. Judith Prins-Cornelisse

Verpleegkundig specialist klinische genetica, Erasmus MC

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding

Laatste update: augustus 2017