Controle-onderzoek

Opslaan

Heb je een erfelijke aanleg die het risico op een bepaalde soort kanker verhoogt? Dan kan de specialist u controle-onderzoeken adviseren.

Deze controles zijn bedoeld om kanker in een vroeg stadium of voorstadium op te sporen en zo nodig te behandelen. Welke onderzoeken dit zijn en hoe vaak ze plaatsvinden, hangt af van de soort erfelijke aanleg.

Controle-onderzoeken vergroten de kans op vroege opsporing en genezende behandeling van kanker. Maar ze geven er geen garantie op.

Controle-onderzoeken kunnen je een geruststellend gevoel geven. Maar ze kunnen ook spanning, pijn of ongemak veroorzaken.

Is bij jou geen erfelijke aanleg aangetoond, maar is er wel sprake van een verhoogd risico op een bepaalde vorm van kanker? Dan kunnen controle-onderzoeken ook zinnig zijn. Het advies voor controle-onderzoeken wordt dan gebaseerd op de uitkomsten van het stamboomonderzoek.
 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Drs. Leegte, L.K. (genetisch consulent), Prins-Cornelisse, J.E. (verpleegkundig specialist klinische genetica)