Wie informeren?

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Je arts heeft waarschijnlijk met je besproken wie er in jouw familie risico lopen. Dit gebeurt vaak met behulp van een stamboom. Mocht je al een afrondende brief hebben gekregen van de klinisch geneticus, dan kun je daar nog eens nalezen wie er precies risico lopen. Dit zijn dus de mensen die je moet informeren. 

Voorbeeld

Een voorbeeld: heb je de erfelijke aanleg van je vader geërfd, dan hebben je broers en zussen een verhoogde kans op de aanleg. Net als de broers en zussen van je vader en hun eventuele kinderen: je neven en nichten van vaders kant. De ooms, tantes, neven en nichten van je moeders kant hebben geen verhoogde kans op de aanleg.

Risico bij familiaire aanleg

Gaat het om kanker in de familie zonder aantoonbare genetische oorzaak? Dan is het meestal nodig om eerstegraads familieleden te informeren: ouders, broers, zussen en kinderen. En soms ook tweedegraads familieleden: grootouders, ooms, tantes, kleinkinderen en ook sommige halfbroers en halfzusters. Vraag je arts om advies, want het verschilt per familie en type kanker wie er geïnformeerd moeten worden.

Ook mannen informeren

Het zijn vaak de vrouwen die over dit soort dingen praten in families. Mannen zijn soms minder goed op de hoogte. Dat speelt nog meer als het gaat over de aanleg voor borst- en eierstokkanker.  Omdat mannen de erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker ook door kunnen geven aan hun kinderen (en zelfs borstkanker kunnen krijgen), is het belangrijk dat zij ook geïnformeerd worden.

Voorbereidende vragen

Wie lopen er risico in je familie? Zet het op een rij. Mocht dit niet duidelijk voor je zijn, bespreek dit dan met de polikliniek Klinische Genetica.
Kom je daar niet meer, en wil je het alsnog bespreken? Bel de polikliniek of vraag je huisarts om een verwijzing.

Word je naar een andere polikliniek Klinische Genetica verwezen dan vroeger, bijvoorbeeld doordat je verhuisd bent? Dan kan de polikliniek je medische gegevens opvragen bij het eerste ziekenhuis waar je kwam.

Colofon

Met medewerking van:

Logo Erfocentrum

Erfocentrum

Gemaakt door NFK

Laatste update: januari 2016