Wat houdt je tegen om het te vertellen?

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Ga na wat je herkent en lees de toelichting of tips: 

Je hebt geen adressen of telefoonnummers

Mogelijk is er een familielid dat wel eens een reünie of een feest heeft georganiseerd. Je kunt hem of haar (mail)adressen vragen. Of misschien kan een familielid voor jou navraag doen in de familie en zo contactgegevens verzamelen.

Je kunt soms ook mensen opsporen via Google (Facebook, Instagram, LinkedIn). Via deze media kun je ze in een persoonlijk bericht vragen om hun (mail)adres, zodat je ze daarna een brief kunt sturen. Het is wel belangrijk om het niet ‘in het openbaar’ te doen. Stuur dus geen bericht dat iedereen kan lezen.
Ben je niet zo handig met sociale media? Vraag een familielid of vriend(in) om je te helpen.

Je hebt geen (goede) relatie met (bepaalde) familieleden

Misschien heb je het gevoel dat je familieleden niet echt naar je omgekeken hebben. Dat is naar. Je kunt ze dan nog wel informeren, maar op een andere manier. Bijvoorbeeld via mail of post.

Je denkt dat je familieleden het misschien niet willen weten

Bedenk allereerst dat je nooit kunt weten hoe mensen op het nieuws reageren. Het kan zijn dat ze niets met de informatie willen doen. Maar ze kunnen dat pas besluiten als ze op de hoogte zijn van de risico’s. Vaak hebben mensen ook tijd nodig om het te laten bezinken.

Bedenk ook hoe het voor jezelf zou zijn als je iemand niet geïnformeerd hebt en die persoon wordt ziek. Kijk terug naar je redenen om het te vertellen. Je kunt ook aangeven dat de arts je gevraagd heeft het te vertellen. 

Onthoud: je bent misschien de eerste die hier mee komt, maar je kunt er natuurlijk niets aan doen.

Je bent bang dat dit het verkeerde moment is

Bijvoorbeeld omdat iemand net bevallen/failliet/gescheiden is.
Ga na welke risico’s het met zich meebrengt als je het later vertelt. Bespreek het eventueel met iemand van de polikliniek Klinische Genetica. Zet de voor- en nadelen op een rijtje van het nu vertellen en het later vertellen.

Weet je zeker dat het betreffende familielid het nieuws nu niet aan kan? Wordt het voor die persoon makkelijker als je het later vertelt? Door de redenen op te schrijven, weet je die later nog, ook als je er vragen over krijgt. Dan kun je uitleggen dat het lastig was om een moment te kiezen, maar dat je er goed over nagedacht hebt.

Bedenk wanneer je het wél wilt vertellen. Of noteer een moment in je agenda dat je opnieuw gaat overwegen het te vertellen. Zo voorkom je dat het er bij inschiet. 

Je wilt niet zoveel kwijt over je ziekte 

Je kunt ook over de risico’s vertellen en daarbij aangeven dat je liever niet over je eigen situatie uitweidt. Je kunt ook vragen of een ander het voor je wil vertellen zonder dat je er bij bent. Of alleen de familiebrief doorsturen en het daarbij laten. Met vragen kunnen familieden naar de klinisch geneticus.

Je hebt weinig energie doordat je ziek bent en ziet er daarom erg tegenop

Vraag iemand uit je familie je te helpen. Breng het nieuws samen met je  ‘maatje’ of vraag hem of haar het te doen. 

Of stuur alvast de brief en geef aan dat je het later wilt vertellen.

Je bent niet goed in dit soort gesprekken

Als je dit soort gesprekken moeilijk vindt, ben je niet de enige. Praat erover met iemand van de polikliniek Klinische genetica. De maatschappelijk werkers en psychologen die ook bij deze polikliniek werken, kunnen je hierbij te ondersteunen.
Je kunt eventueel alleen de familiebrief doorsturen.

Hulp of advies nodig?

Blijven er drempels waardoor je  het niet vertelt? Maak dan een afspraak met de polikliniek Klinische Genetica. Zij kunnen je helpen en tips geven voor jouw specifieke situatie.

Voorbereidende vragen

  1. Zet op een rijtje wat je tegenhoudt om het te vertellen. Zet daarnaast wat je er aan kunt doen (zie bovenstaande tips). Blijven er drempels waardoor je het niet vertelt? Maak dan een afspraak met de polikliniek Klinische Genetica. Zij kunnen je  helpen en tips geven voor uw specifieke situatie.
  2. Wil je het met iemand samen vertellen? Of iemand vragen het voor je te doen? Bedenk wie dat goed zou kunnen doen. Bij wie voel je je prettig, met wie kun je er goed over praten? Het is ook fijn als diegene veel contacten binnen de familie heeft.
  3. In de afrondende brief van de polikliniek staat wie er risico lopen. Schrijf bij elk persoon hoe je deze in wilt lichten: persoonlijk, via je maatje, telefonisch, per post of via een mail. Bedenk ook van tevoren wat je als reden aangeeft voor je bezoek. Als je een maatje hebt met wie je de familie gezamenlijk gaat informeren, bespreek dit dan met hem of haar.

Colofon

Met medewerking van:

Logo Erfocentrum

Erfocentrum

Gemaakt door NFK

Laatste update: januari 2016