Voorbereiding op gesprek of brief

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Hoe familieleden zullen reageren, is niet te voorspellen. In eerste instantie kan het nieuws hen overvallen. En kunnen ze geschrokken, afhoudend of ontkennend reageren. Misschien herken je dit van jezelf toen voor je duidelijk werd dat er mogelijk sprake was van een erfelijke aanleg.

Vaak moeten je familieleden de informatie even laten bezinken voor ze beseffen welke voordelen er zijn aan het ‘gewaarschuwd zijn’. Bij de één gaat dit heel snel. Bij de ander kan dit maanden of zelfs jaren duren.

De reactie van familieleden hangt af van hun karakter. Het maakt ook uit of:

 • ze al op de hoogte zijn van je ziekte
 • ze zelf ziek zijn (of zijn geweest) of van nabij hebben meegemaakt dat een familielid ziek was
 • ze weten dat meerdere mensen in de familie de ziekte hebben
 • ze al wisten dat je een erfelijkheidsonderzoek heeft gehad
 • het nieuws totaal onverwacht kwam

Zijn je familieleden kerngezond? En komt het nieuws als donderslag bij heldere hemel? Dan kun je meer ontkenning en verbazing verwachten. Misschien dat mensen dan de risico’s veel minder zwaar zien. Ze zien de ziekte immers niet direct om zich heen. Bovendien zijn ze zelf gezond.

Mogelijke reacties:

 • Wat goed om dit te weten
 • Ik schrik er wel van…
 • Wat heb jij dan precies?
 • Nee hoor, ik ben nooit ziek…
 • Dat heeft mijn zus vast ook, die lijkt zo op jou…
 • Hoe lang weet je dit al?
 • Wat moet ik nu doen?
 • Had ik dit maar eerder had geweten
 • Dat wist ik al lang

Belangrijk

Het kan zijn dat mensen aangeven: ik had het liever niet willen weten. Dat is hun goed recht. Maar de arts heeft je uitgelegd dat het van belang kan zijn voor hun gezondheid. Dus wilde je de informatie niet achterhouden. Je familielid weet dan in ieder geval dat het speelt. Daar kun je het bij laten. Je hoeft ze nergens toe over te halen.

Voorbereidende vragen

Bedenk wat je wilt vertellen en waarom je het wilt vertellen.

Stel je bij 3 verschillende familieleden voor hoe zij zouden kunnen reageren (Realiseer je dat het ook heel anders kan gaan.) Schrijf ook op hoe je hierop zou kunnen reageren.

Heb je een maatje dat het samen met je of voor je gaat vertellen? Bereid dan met hem/haar de afspraak voor. Bespreek bijvoorbeeld:

 • de boodschap
 • hoe jullie het nieuws willen brengen en in welke volgorde
 • de taakverdeling als jullie allebei bij het gesprek zijn:  Wie doet wat en wie reageert op wat? 
 • wat je van deze persoon verwacht als het gaat om het opvangen van reacties

Ga je familieleden mailen, bedenk dan van tevoren: 

 • je reden om ze te schrijven (zie ook Waarom vertellen?)
 • je boodschap, verwijs naar de familiebrief 

Licht eventueel toe waarom je ze schrijft in plaats van opzoekt (als dat aan de orde is).

Colofon

Met medewerking van:

Logo Erfocentrum

Erfocentrum

Gemaakt door NFK

Laatste update: januari 2016