Wat is PGT?

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Bij PGT worden embryo’s onderzocht op een erfelijke aandoening die aanwezig is bij (een van) beide ouders. Dit onderzoek heeft als doel de erfelijke aandoening te voorkomen bij het nageslacht.

PGT wordt alleen toegepast als er een sterk verhoogd risico is op een erfelijke aandoening bij het kind. Tevoren moet bekend zijn om welke aandoening het gaat. PGT wordt ook wel embryoselectie genoemd.

PGT kan plaatsvinden als de man of vrouw een BRCA1- of BRCA2-genmutatie heeft, met het daarbij behorende risico op borst- en/of eierstokkanker. PGT is alleen mogelijk in combinatie met in vitro fertilisatie (IVF).

IVF is een voortplantingstechniek waarbij eicellen buiten het lichaam worden bevrucht met zaadcellen. Bij PGT wordt op de derde dag na de bevruchting een cel van de embryo’s nader onderzocht op aanwezigheid van de BRCA-mutatie. Soms wordt besloten meerdere cellen af te nemen op de vijfde dag na de bevruchting.

Alleen embryo’s die de erfelijke aanleg voor BRCA niet bevatten, worden vervolgens geplaatst in de baarmoeder. Per keer wordt meestal 1 embryo in de baarmoeder geplaatst. De kans op zwangerschap bij IVF/PGT is 15-20%, als gerekend wordt vanaf de start van de behandeling. Na terugplaatsing in de baarmoeder is deze kans ongeveer 25%.

Om in aanmerking te komen voor IVF met PGT moet je voldoen aan de voorwaarden van de IVF-procedure. Zo moet de behandeling bij voorkeur gestart worden voordat de vrouw 40 jaar is. Bij vrouwen met overgewicht vindt geen PGT plaats. Overgewicht geldt als de Body Mass Index (BMI) groter of gelijk is aan 25. De Body Mass Index is een index voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte.

Chemotherapie kan vruchtbaarheid verminderen

Als bij jou kanker is vastgesteld loop je door chemotherapie mogelijk een verhoogde kans op verminderde vruchtbaarheid. Het risico hierop is afhankelijk van onder andere leeftijd en het soort chemotherapie.

Jonge vrouwen krijgen steeds vaker het advies om voor de chemotherapie te overwegen embryo’s of eicellen te laten invriezen. In een later stadium kan eventueel PGT worden toegepast. Ben je behandeld voor borstkanker, dan wordt gewacht met de IVF/PGT-procedure tot 2 jaar na de behandeling.

Meer informatie over de mogelijkheden, risico’s en recente ontwikkelingen kun je navragen bij je behandelend arts.

Colofon

Met medewerking van:

Logo BVN

Borstkankervereniging Nederland

Patiëntenorganisatie

Website

illustratie-arts-vrouw

Dr. Phillis Lakeman

Klinisch geneticus, Amsterdam UMC (locatie AMC)

Foto Christine de Die - Smulders

Prof. dr. Christine de Die - Smulders

Klinisch geneticus, Maastricht UMC+

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: april 2015

Meer over Erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker