Kinderwens

Kinderwens bij een BRCA-genmutatie

Opslaan

Hebben u en uw partner een kinderwens? En is een van beide drager van een BRCA-genmutatie? Dan bestaat er een risico van 50% om deze mutatie door te geven aan uw kinderen.

Als u de overdracht van de BRCA-afwijking naar uw nageslacht wilt voorkomen, kunt u gebruikmaken van Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) of Prenatale Diagnostiek (PND of PD).

PGD

PGD is onderzoek van een embryo voorafgaand aan een zwangerschap. Dit onderzoek heeft als doel een risico op een erfelijke aandoening te voorkomen bij het nageslacht. PGD wordt toegepast als er een sterk verhoogd risico is op een erfelijke aandoening bij het kind. PGD wordt ook wel embryoselectie genoemd.

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) is het enige centrum in Nederland met een vergunning voor PGD. Het MUMC+ werkt samen met het UMC Utrecht, het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en het UMC Groningen. Zij hebben zich verenigd in PGD Nederland.

PND

Prenatale Diagnostiek (PND) is onderzoek van een foetus tijdens de zwangerschap en biedt de mogelijkheid om de zwangerschap te beëindigen als het een meisje met de BRCA-genmutatie blijkt te zijn.

Deze informatie gaat over PGD en PND. Deze informatie kan u en/of uw partner helpen bij het nemen van een beslissing. In alle gevallen zal dit een ingrijpende keuze zijn.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Prof. Dr. de Die - Smulders, C.E.M. (klinisch geneticus), Dr. Lakeman, P. (klinisch geneticus), Borstkankervereniging Nederland