Kinderwens

Behandelcentra PGD

Opslaan

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ is het enige centrum in Nederland met een vergunning voor PGD. Het MUMC+ werkt samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en het Universitair Medisch Centrum Groningen als PGD-transportcentra. Dat houdt in dat de IVF-behandeling kan plaatsvinden in Utrecht, Amsterdam of Groningen. De cellen worden vervolgens naar Maastricht vervoerd, waar de diagnose wordt gesteld.

U kunt een eerste informatief gesprek voeren in het MUMC+, het UMCU, het AMC of het UMCG. Wilt u daarna verder, dan krijgt u ook altijd tenminste één gesprek in het MUMC+. Na dit gesprek is het nog steeds mogelijk om af te zien van PGD. U krijgt in het MUMC+ specifieke informatie over PGD in uw situatie en uitleg over het genetisch onderzoek. Ook kan dan bloed worden afgenomen om het voorbereidend DNA-onderzoek te starten. Het DNA-onderzoek is altijd nodig voor een PGD behandeling. Dit onderzoek vindt plaats in het MUMC+.

Om de PGD-test voor BRCA te ontwikkelen is bloed nodig van u en uw partner en van familieleden.

U krijgt te horen van wie er bloed nodig is en hoe u de familieleden kunt benaderen. Uw familieleden hoeven niet naar Maastricht te komen, maar kunnen in de buurt van hun woonplaats bloed laten prikken en dat opsturen. De casemanager PGD uit het MUMC+ begeleidt u daarbij. De casemanager begeleidt partners die voor PGD kiezen tijdens de voorbereiding op de behandeling.

Voor de IVF-behandeling kunt u terecht in het MUMC+, het UMCU, het AMC of het UMCG. U kunt tijdens het informatiegesprek aangeven waar u behandeld wilt worden.

Overweegt u PGD? Informeer dan eerst bij een klinisch geneticus of gynaecoloog uit uw eigen ziekenhuis of uw huisarts en vraag om een verwijzing. Vervolgens kunt u een informatief gesprek aanvragen in het PGD centrum in het MUMC+, of in het UMCU, AMC of UMCG. De contactgegevens vindt u op de website van PGD Nederland.

U kunt binnen een paar weken na uw aanmelding terecht voor een eerste gesprek. Er is geen wachttijd voor het starten met de genetische voorbereiding van de PGD-procedure. Het voorbereidende onderzoek duurt enkele maanden. Daarna kan de eerste behandeling gepland worden.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Prof. Dr. de Die - Smulders, C.E.M. (klinisch geneticus), Dr. Lakeman, P. (klinisch geneticus), Borstkankervereniging Nederland