Stamboomonderzoek bij borst- en eierstokkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Met stamboomonderzoek brengt de klinisch geneticus de ziektegeschiedenis van je familie in kaart. Een klinisch geneticus is een specialist op het gebied van erfelijkheidsonderzoek.
Hij moet weten of en hoe vaak kanker voorkomt bij minstens 2, maar het liefst 3 generaties.  

De arts stelt een medische stamboom samen met informatie over:

  • de soorten kanker die in je familie voorkomen
  • de leeftijd waarop de ziekte is vastgesteld

Meestal zijn daarvoor medische gegevens van familieleden nodig. Uiteraard is daarvoor toestemming van de betrokkenen nodig. Soms is stamboomonderzoek onuitvoerbaar omdat er onvoldoende gegevens zijn.

Een klinisch geneticus of genetisch consulent bekijkt met die gegevens het patroon waarmee kanker in de familie optreedt. Aan de hand van dit patroon kan hij:

  • inschatten of erfelijke aanleg een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van borst- en eierstokkanker
  • een inschatting maken welke familieleden risico lopen op borst- en eierstokkanker

Afhankelijk van de soort(en) kanker, bepaalt de specialist de mogelijkheid van DNA-onderzoek.

Colofon

Met medewerking van

Dr. Adank, M.A. (klinisch geneticus)

Borstkankervereniging Nederland

Patiëntorganisatie
Website

Keurentjes, J. (oncologieverpleegkundige)

Prof. Mourits, M. (gynaecoloog)

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, Olijf, netwerk vrouwen met gynaecologische kanker

Laatste update: april 2015

Meer over Erfelijke aanleg van borst- en eierstokkanker