Vragen over corona en kanker

Icoon_KIL

Veel mensen die kanker hebben (gehad) maken zich zorgen om het coronavirus (COVID-19). Ook bij de infolijn van kanker.nl krijgen we hier veel vragen over.

Omdat we niet alle vragen persoonlijk kunnen beantwoorden, hebben we de meestgestelde vragen voor je op een rij gezet:

Archief:

Staat je vraag er niet bij?
Bel dan voor een persoonlijk gesprek met onze infolijn of stel je vraag aan het Antoni van Leeuwenhoek via kanker.nl. 

De meestgestelde vragen aan kanker.nl:

Kun je je laten vaccineren als je onder behandeling bent voor kanker?
Voor zover nu bekend zijn er geen aanwijzingen dat kankerpatiënten extra risico lopen op ernstige bijwerkingen wanneer ze zich laten vaccineren. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Het AVL adviseert kankerpatiënten om zich wel te laten vaccineren. Overleg altijd even met je eigen arts wat in jouw situatie het beste is.

Voor mensen met bloed- of lymfeklierkanker kan maatwerk nodig zijn. Artsen kijken dan per patiënt wanneer vaccinatie mogelijk is tijdens het behandeltraject.

Ik heb kanker (gehad), wanneer ben ik aan de beurt voor vaccinatie?
Wanneer je aan de beurt bent om gevaccineerd te worden, hangt van een aantal factoren af. Op de website van de Rijksoverheid vind je het meest actuele overzicht.

Is een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin verstandig als je kanker hebt?

Bij kanker.nl komen veel vragen binnen over het vaccin van AstraZeneca. Mensen maken zich zorgen en vragen zich af of zij dit vaccin moeten nemen. De voorlichters van kanker.nl kunnen je hier helaas niet over adviseren. Je kunt het beste overleggen met je eigen arts.

Meer informatie vind je hier:

Werkt het coronavaccin bij mensen met kanker?
Men neemt aan dat de huidige coronavaccins werken bij mensen met kanker. Het is nog niet wetenschappelijk onderzocht. Dat gaat wel gebeuren.

Onlangs is een onderzoek gestart naar de werking van covid-19 vaccins bij kanker. Daarbij ligt de focus op mensen die chemotherapie en/of immunotherapie krijgen. Onderzoekers willen graag weten hoe goed het vaccin bij hen werkt. Hoe is hun afweerreactie? En wat zijn de bijwerkingen?

Hematologen gaan een eigen studie doen naar de werking van bij covid-19 vaccins bij mensen met bloedkanker.

Lees verder in dit nieuwsbericht.

Wanneer ben je kwetsbaar?
Over het algemeen val je binnen de groep kwetsbare personen als je 70 jaar of ouder bent en een kwetsbare gezondheid hebt. Je bent kwetsbaarder als je andere ziektes hebt, zoals hart- en vaatziekten, longziekten en overgewicht. Wees dan extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om nog zoveel mogelijk thuis te blijven. Je kunt hierover altijd overleggen met je huisarts.

Loop ik extra risico als ik kanker heb (gehad)?
Mensen met kanker lopen niet meer risico op een besmetting dan niet-kankerpatiënten. Wel is het zo dat de behandeling tegen kanker  (met name met chemotherapie of immunotherapie) invloed kan hebben op je immuunsysteem. Je weerstand is lager. 

Internist-oncoloog Gabe Sonke van het AVL voegt daarbij nog toe: "Kankerpatiënten zijn wel extra kwetsbaar direct na de operatie. Ze zijn ook kwetsbaar als ze een infectie hebben. Bijvoorbeeld als iemand door de kanker een longontsteking heeft."

Inmiddels hebben artsen meer kennis van het coronavirus en lijkt het erop dat mensen met kanker die besmet raken niet per se zieker worden dan gezonde mensen. Maar ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Zijn er speciale tips voor mensen met kanker?
Voor mensen met kanker gelden dezelfde adviezen als voor mensen zonder kanker, namelijk de adviezen van het RIVM. Vraag bij twijfel aan je behandelend arts waar je verder op kunt letten. Ook op voedingenkanker.nl vind je extra tips. 

Ik heb klachten. Kan ik nu mijn dokter wel bellen?
Ja, je kunt altijd contact opnemen met je behandelend arts of de oncologisch verpleegkundige. Juist in deze bijzondere tijd willen zij hun patiënten graag zo goed mogelijk bijstaan. De oncologische zorg gaat ook zoveel mogelijk door. Daarover hebben oncologen in Nederland samen afspraken gemaakt. 

Heb ik recht op een bed op de IC?
Het is belangrijk om te vermelden dat het overgrote deel van de mensen die besmet raken met het coronavirus NIET op de IC terechtkomen. De meeste mensen komen helemaal niet in het ziekenhuis terecht, zij herstellen zelf thuis. Daarnaast kun je ook nog op een gewone verpleegafdeling opgenomen worden. 

Als een IC-opname wel nodig is, kunnen ook mensen met kanker in aanmerking komen voor een bed op de IC. Dat gaat in overleg. Je behandelend arts bespreekt je situatie met de IC-arts. Samen met jou overlegt je behandelend arts of een opname op de IC een zinvolle behandeling is. Een behandeling op de IC is zwaar, het is belangrijk dat je nog in een goede conditie bent.

Kan mijn afspraak in het ziekenhuis doorgaan?
Dit verschilt per regio. Het is mogelijk dat door 'corona-drukte' de gewone afspraken tijdelijk niet doorgaan. Neem hiervoor contact op met je huisarts of met het ziekenhuis.

Het is ook mogelijk dat je afspraak telefonisch of via e-consult plaatsvindt. Als het echt noodzakelijk is dat je toch naar het ziekenhuis moet komen, dan hoor je dat van je arts. Kijk op de website van het ziekenhuis voor meer informatie. Of neem met vragen contact op met de oncologisch verpleegkundige of je behandelend arts.

Mijn behandeling of onderzoek gaat niet door. Wat voor invloed heeft dat op het verloop van mijn ziekte?
Ga met vragen over jouw situatie naar je behandelend arts in het ziekenhuis. Artsen wegen de risico’s af en houden daarbij zoveel mogelijk rekening met het belang van de patiënt. Ze kijken welke zorg echt noodzakelijk is. Daarbij speelt mee dat ze kwetsbare patiënten zo min mogelijk naar het ziekenhuis willen laten komen.

Zijn er adviezen voor kwetsbare mensen en contact met anderen?
Het RIVM adviseert mensen die kwetsbaar zijn om zo min mogelijk contact te hebben met anderen. Vermijd grote gezelschappen en reis niet met het openbaar vervoer. Wil je op bezoek gaan bij iemand die kwetsbaar is en binnen een risicogroep valt? Doe dit zo min mogelijk. Doe het zeker niet als je verkoudheidsklachten hebt, ook niet als je lichte klachten hebt.

De trial waar ik aan mee doe gaat niet meer door.
Ook hierbij kijken artsen wat nog door kan gaan. De overweging is ook in dit geval dat het te risicovol kan zijn om je naar het ziekenhuis te laten komen. Vraag je arts of onderzoeksleider om meer informatie. 

Ik heb kanker (gehad). Kan ik dan gaan werken?
Werk thuis als het kan. Hou je aan de richtlijnen van de overheid.  Werk je in de zorg of is thuiswerken om een andere reden niet mogelijk? Overleg dan met je werkgever. Kijk bijvoorbeeld wie er in jouw organisatie verantwoordelijk is voor het coronabeleid. Overleg daarmee en bespreek of er andere werkzaamheden zijn die minder risico op besmetting met zich meebrengen. Je kunt ook met een arbo-arts overleggen, met je huisarts, of als je nog onder controle staat met je behandelend arts in het ziekenhuis.

Kunnen partners of andere gezinsleden van mensen met kanker naar hun werk gaan?
Bedrijfsarts oncologie Cobi Oostveen snapt heel goed dat partners of andere huisgenoten van mensen die door de behandeling voor kanker tot een risicogroep behoren, niet besmet willen raken. "En dat geldt zeker als je een beroep hebt waarbij je veel in contact met mensen bent en het lastig is om afstand te houden. 

Mijn advies is om in gesprek te gaan met je werkgever. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt. Het helpt daarbij niet om de nadruk te leggen op rechten en plichten. Zoeken naar oplossingen helpt veel meer. Misschien kun je thuiswerken of zijn er aanpassingen op het werk mogelijk waardoor je voldoende afstand tot andere mensen kunt houden. 

Het kan helpen om je eigen bedrijfsarts bij het gesprek te betrekken. Die kan als objectieve gesprekspartner meedenken en ook op jouw gezondheid letten. Als partner van iemand met kanker moet je ook je balans bewaren. Soms is tijdelijk minder werken fijn en soms heb je als partner er juist baat bij om te werken. Het is in ieder geval belangrijk om samen dat gesprek te voeren en tot een passende oplossing te komen." 

Wil je meer weten?
Op de website van het RIVM kun je de meestgestelde vragen en adviezen over het coronavirus bekijken. De overheid heeft ook een speciaal telefoonnummer waar je terecht kan met vragen: 0800-1351