Behandeling bij kanker in de zwangerschap

Tmc over deze informatie

Of u tijdens uw zwangerschap de standaardbehandeling voor uw ziekte kunt krijgen, hangt af van meerdere factoren zoals het stadium van de ziekte en het aantal weken dat u zwanger bent. Met standaardbehandeling wordt hier bedoeld: de behandeling die u zou krijgen als u niet zwanger was.  Uw arts zal  de mogelijkheden met u bespreken.

Waar en door wie behandelen?

Kanker tijdens de zwangerschap komt niet vaak voor. Heeft uw arts er geen ervaring mee, dan kan hij advies inwinnen bij de Adviesgroep kanker in de zwangerschap. Mogelijk verwijst hij u voor behandeling door naar een ander ziekenhuis.

Multidisciplinair team

De behandeling van mensen met kanker gebeurt bijna altijd door een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. In zo’n multidisciplinair team zit meestal een:
 • internist-oncoloog of hematoloog (bij ziekten van het bloed of beenmerg)
 • chirurg
 • radiotherapeut-oncoloog
 • verpleegkundige of verpleegkundig specialist

Heeft u kanker in de zwangerschap, dan worden aan dit team nog toegevoegd:
 • een gynaecoloog 
 • een kinderarts en neonatoloog
 • een maatschappelijk werker of psycholoog

Behandelplan

U wordt behandeld volgens de medische richtlijnen. Welke behandeling u krijgt, wordt bepaald door:
 • de soort kanker die u heeft
 • het stadium van uw ziekte
 • eventuele andere ziekten die u heeft

Daarnaast spelen mee:
 • uw zwangerschapsduur
 • uw eigen wensen en/of levensovertuiging

Wanneer starten met de behandeling?

U wilt waarschijnlijk zo snel mogelijk met de behandeling starten. Maar voor uw ongeboren kind is het misschien beter om de behandeling zo lang mogelijk uit te stellen. Hoe verder het kind ontwikkeld is, hoe minder schade het kan oplopen.

Het behandelteam moet deze belangen afwegen tijdens het multidisciplinair overleg. Uw behandelend arts zal de uitkomst van dit overleg met u bespreken. Vaak zal het belang van de patiënt het zwaarst wegen.

Soms is de behandeling uitstellen tot na de geboorte de beste keus. Het kan ook nodig zijn om de bevalling op gang te brengen of om een keizersnede te doen zodat uw behandeling daarna kan starten. Bij voorkeur gebeurt dit vanaf een zwangerschapsduur van 37 weken. Maar dit is niet altijd mogelijk.

Nadenken over behandelvoorstel

Na het multidisciplinair overleg zal de arts u een behandelvoorstel doen en de risico’s van de behandeling met u bespreken. U hoeft niet meteen akkoord te gaan met dit voorstel. Meestal is er nog wel wat tijd om rustig na te denken. Wat wilt u zelf? Waar voelt u zich goed bij? En hoe denkt uw partner erover?

Als u het gevoel heeft dat u niet genoeg informatie heeft om een beslissing te nemen, vraag dan om meer informatie. Bijvoorbeeld in een vervolggesprek of in de vorm van een second opinion. Bedenk dat iedere situatie uniek is: wat anderen zouden doen in uw situatie, is niet perse wat u moet doen.

Lees meer over de gevolgen van de behandeling van kanker in de zwangerschap voor het kind

Zwangerschap afbreken meestal niet nodig

Bij de meeste vormen van kanker is het niet noodzakelijk om de zwangerschap af te breken. Dit is wel afhankelijk van het soort kanker, het stadium waarin het wordt ontdekt en de termijn van de zwangerschap.

Soms is het wel nodig om de zwangerschap te beëindigen op een zeer vroeg moment in de zwangerschap. Dat is het geval als de behandeling echt niet kan worden uitgesteld en/of de behandeling schadelijk is voor het kind. Wordt de zwangerschap vroegtijdig beëindigd, dan zal het kind helaas niet overleven.

De arts kan u adviseren de zwangerschap af te breken. Maar u en uw partner kunnen ook zelf verzoeken om de zwangerschap vroegtijdig te beëindigen. Dit kan alleen als het binnen de wettelijke bepalingen voor het afbreken van zwangerschap gebeurt.