Overleving kanker

Tmc over deze informatie

Eerste schattingen van 2014

De eerste schattingen van de Nederlandse Kankerregistratie laten zien dat er in 2014 een sterke stijging was van mensen met darmkanker. In 2014 kregen 15.000 mensen in Nederland darmkanker. Dit is een stijging van 12% die vooral is toe te schrijven aan de introductie van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Het totaal aantal nieuwe patiënten met kanker in 2014 is 103.800, een stijging van 2% ten opzichte van 2013. De meest voorkomende soort kanker in Nederland in 2014 is huidkanker, gevolgd door darmkanker (in 2013 stond darmkanker nog op de derde plaats). Na darmkanker komen borstkanker, longkanker en prostaatkanker.

Ook is de toename van kanker bij vrouwen in 2014 veel groter dan bij mannen (4% versus 0,5%). Dit verschil is grotendeels toe te schrijven aan een afname van nieuwe patiënten met prostaatkanker en een afname van longkanker bij mannen.  

Cijfers over 2013

In 2013 kregen ruim 100.000 mensen kanker. Het betrof ruim 48.000 vrouwen en ruim 52.000 mannen. De figuren laten zien hoe vaak de verschillende vormen van kanker voorkomen. Bij mannen komt prostaatkanker het meeste voor, gevolgd door darm- en longkanker. Bij vrouwen komt borstkanker het meeste voor, gevolgd door huid- en darmkanker.

Top 10 kankersoorten bij mannen

Top 10 kankersoorten bij mannen

Top 10 kankersoorten bij vrouwen

Top 10 kankersoorten bij vrouwen

Overleving kanker

Het aantal mensen met kanker dat 5 jaar na de diagnose nog in leven is, is toegenomen de afgelopen jaren. Van degenen die tussen 1999 en 2003 kanker kregen, was na 5 jaar ongeveer 55% nog in leven. Van de mensen die tussen 2008 en 2012 kanker kregen, was iets meer dan 60% na 5 jaar nog in leven. 

Overleving van kanker, 1999-2012

Overleving van kanker, 1999-2012

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

De cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren.