Overleving kanker

Tmc over deze informatie

Eerste schattingen van 2014

De eerste schattingen van de Nederlandse Kankerregistratie laten zien dat er in 2014 een sterke stijging was van mensen met darmkanker. In 2014 kregen 15.000 mensen in Nederland darmkanker. Dit is een stijging van 12% die vooral is toe te schrijven aan de introductie van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Het totaal aantal nieuwe patiënten met kanker in 2014 is 103.800, een stijging van 2% ten opzichte van 2013. De meest voorkomende soort kanker in Nederland in 2014 is huidkanker, gevolgd door darmkanker (in 2013 stond darmkanker nog op de derde plaats). Na darmkanker komen borstkanker, longkanker en prostaatkanker.

Ook is de toename van kanker bij vrouwen in 2014 veel groter dan bij mannen (4% versus 0,5%). Dit verschil is grotendeels toe te schrijven aan een afname van nieuwe patiënten met prostaatkanker en een afname van longkanker bij mannen.  

Cijfers van 2013

In 2013 kregen ruim 100.000 mensen kanker. Het betrof ruim 48.000 vrouwen en ruim 52.000 mannen. De figuren laten zien hoe vaak de verschillende vormen van kanker voorkomen. Bij mannen komt prostaatkanker het meeste voor, gevolgd door darm- en longkanker. Bij vrouwen komt borstkanker het meeste voor, gevolgd door huid- en darmkanker.

Top 10 kankersoorten bij mannen

Top 10 kankersoorten bij mannen

Top 10 kankersoorten bij vrouwen

Top 10 kankersoorten bij vrouwen

Overleving kanker

Het aantal mensen met kanker dat 5 jaar na de diagnose nog in leven is, is toegenomen de afgelopen jaren. Van degenen die tussen 1999 en 2003 kanker kregen, was na 5 jaar ongeveer 55% nog in leven. Van de mensen die tussen 2008 en 2012 kanker kregen, was iets meer dan 60% na 5 jaar nog in leven. 

Overleving van kanker, 1999-2012

Overleving van kanker, 1999-2012

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande gegevens laten het aantal nieuwe patiënten met kanker zien, per leeftijd en (indien van toepassing) per geslacht. Deze laten ook zien hoeveel patiënten 3 jaar na de diagnose nog in leven zijn. Eén figuur geeft de overleving per stadium weer zoals bij de diagnose geconstateerd (I-II-III-IV). Een andere figuur geeft de overleving per periode weer (1999-2003, 2004-2008, 2009-2014). 

De percentages gelden voor een groep patiënten en zijn niet zomaar naar uw individuele situatie te vertalen. Wat u persoonlijk mag verwachten, kunt u het beste met uw behandelend arts bespreken. 

De cijfers zijn afkomstig uit een database met betrouwbare, objectieve gegevens over incidentie en overleving van alle gevallen van kanker: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert de database.