Diëtisten en andere zorgverleners

Tmc over deze informatie
De arts kan een inschatting maken met welke voedingsproblemen patiënten te maken zullen gaan krijgen. Hij zal patiënten met een grote kans op voedingsproblemen daarom meteen doorverwijzen naar een diëtist, mondhygiënist, tandarts of andere zorgverlener.

Diëtist

Een diëtist kan samen met u bekijken of:
  • uw voeding goed is samengesteld
  • uw voeding moet worden aangepast aan uw behandeling
  • het gebruik van bijvoorbeeld voedingssupplementen zinvol is 

Daarbij houdt een diëtist rekening met uw ziekte, behandeling en uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Bij veel ziekenhuizen is een afspraak met een diëtist een vast onderdeel van de behandeling. Zeker als de soort kanker of de behandeling problemen met eten of drinken kan opleveren.

Uw arts of verpleegkundige kan u doorverwijzen naar een diëtist. Maar u kunt ook zelf een afspraak maken. Voor de juiste begeleiding heeft een diëtist gegevens nodig over uw medische situatie. Als het nodig is, zal de diëtist contact opnemen met uw arts voor verdere informatie en overleg. 
  
Diëtisten zijn onder andere werkzaam:
  • in het ziekenhuis waar u voor uw behandeling komt. Vaak kan er een afspraak worden gemaakt aansluitend op afspraken die u toch al heeft. 
  • bij de thuiszorg. Zij houden spreekuur bij u in de buurt of u kunt een afspraak voor een huisbezoek maken.
  • in een eigen praktijk.

Mondhygiënist

Een mondhygiënist kan tips over mondverzorging geven om een pijnlijke mond of keel te voorkomen. Ook als u toch klachten krijgt, kan een mondhygiënist advies geven. 

Voedingsverpleegkundige

Een voedingsverpleegkundige speelt vooral een rol bij patiënten die niet via de normale weg kunnen eten. Deze patiënten krijgen voeding via een sonde of een speciaal infuus. Daarbij is hulp en instructie van een voedingsverpleegkundige nodig.

Logopedist

Een logopedist kan bij slikproblemen een slikonderzoek doen. Daarbij kan de logopedist vaststellen wat de oorzaak van het slikprobleem is. Bij een slikonderzoek kan ook vastgesteld worden of u zich verslikt. Verslikken kan risico’s met zich meebrengen. De logopedist geeft u mogelijk oefeningen en adviseert u over het soort eten dat voor u het beste is (vast, gemalen of vloeibaar).

Ergotherapeut

De ergotherapeut kan bij praktische problemen advies geven. Bijvoorbeeld over aangepast bestek of kookgerei. De ergotherapeut kan u ook leren om bepaalde handelingen (koken, snijden, drinken) op een andere manier te doen.

Wijkverpleegkundige

Een wijkverpleegkundige kan een patiënt helpen met eten, sondevoeding of voeding via een infuus. De wijkverpleegkundige kan bij problemen advies geven en doorverwijzen naar andere zorgverleners. 

Huisarts

Uw huisarts is vooral belangrijk als u na een behandeling problemen met uw voeding blijft houden. Bijvoorbeeld bij patiënten in de terminale fase. De huisarts kan advies geven, doorverwijzen, en bijvoorbeeld aanvullende drinkvoeding voorschrijven.

Revalidatie

Voor een goed herstel van kanker zijn behalve goede voeding ook beweging en training belangrijk. Het weer opbouwen van de spieren is niet goed mogelijk als iemand niet genoeg eiwitten en andere voedingsstoffen gebruikt. Omgekeerd zorgen beweging en training er voor dat de voedingsstoffen uit de voeding beter benut worden voor spierbehoud en spieropbouw. Zonder beweging en training wordt extra voeding voornamelijk omgezet in extra vet. U kunt op verschillende manieren trainen en bewegen. U kunt dit zelf doen of onder begeleiding van een fysiotherapeut. Er zijn ook speciale herstelprogramma’s waar mensen met kanker aan deel kunnen nemen.

Psychosociale begeleiding 

Zowel in als buiten het ziekenhuis kunnen verschillende zorgverleners u extra begeleiden. Steun van uw huisarts kan waardevol zijn. U kunt ook hulp vragen aan de wijkverpleegkundige of een gespecialiseerd verpleegkundige, maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijk verzorger. Probeer iemand te vinden die ervaring heeft met de begeleiding van mensen met kanker. Er zijn speciale organisaties voor emotionele ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten. In sommige plaatsen in Nederland kunt u terecht bij Inloophuizen of gespecialiseerde therapeuten.