Wat kunt u zelf doen?

Tmc over deze informatie
Bij voedingsproblemen na de behandeling kunt u zelf kijken op welke manier u uw voeding aanpast. Wij geven daarvoor voedingsadviezen, die algemeen van aard zijn. Kijk voor meer informatie ook bij maaltijden maken.

Ieder mens heeft zijn eigen voedingsgewoonten, voorkeuren en smaak, dus zelf experimenteren en voedingsmiddelen uitproberen is belangrijk.  

Speciale dieetvoeding

Wanneer gewone voeding niet toereikend is, kan speciale dieetvoeding een oplossing voor u zijn. Overleg dit met uw behandelend arts of diëtist. Dieetvoeding wordt in bepaalde situaties vergoed met een dieetverklaring van een arts of diëtist. Informeer bij uw arts of diëtist of dat ook in uw situatie mogelijk is.

Voedingsstoffen

Daarnaast kan in sommige gevallen gebruik van speciale voedingsproducten en voedingsstoffen een nuttige aanvulling zijn.