Strottenhoofdkanker

Strottenhoofdkanker ontwikkelt zich meestal vanuit het slijmvlies van het strottenhoofd. De plaats van de tumor in het strottenhoofd bepaalt voor een groot deel  welke klachten iemand krijgt, hoe het ziekteverloop zal zijn en welke behandeling mogelijk is.
 • ongeveer tweederde van de patiënten krijgt een tumor ter hoogte van de stembanden
 • bijna eenderde van de patiënten krijgt een tumor boven de stembanden
 • een heel klein aantal patiënten krijgt een tumor onder de stembanden

Sommige mensen krijgen ergens anders in het hoofd/halsgebied tegelijk een tweede of derde tumor.  Dit heet dubbeltumoren. Een ander woord voor strottenhoofdkanker is larynxcarcinoom.

Voorstadia van strottenhoofdkanker

In het weefsel van het strottenhoofd kunnen veranderingen plaatsvinden. Deze veranderingen heten voorstadia. Wordt u hier niet voor behandeld, dan kan dit strottenhoofdkanker worden. Een constante irritatie van de stembanden kan een teken zijn van zo’n voorstadium. De klachten zijn ongeveer hetzelfde als die van strottenhoofdkanker.

De kans op deze voorstadia wordt groter als u rookt of te veel alcohol drinkt. Rookt en drinkt u na de behandeling ervan niet meer, dan verkleint u de kans dat de voorstadia terugkomen.

Strottenhoofd

Het strottenhoofd ligt onder de keelholte en vormt de ingang van de luchtpijp. Het strottenhoofd verbindt:
 • de bovenste luchtwegen: de neus en keel
  en
 • de onderste luchtwegen: de luchtpijp en longen

Het strottenhoofd speelt daarom een belangrijke rol in de ademhaling.

Het strottenhoofd is opgebouwd uit:
 • kraakbeen
 • spierweefsel
 • slijmvlies

In het strottenhoofd bevinden zich de stembanden. Een ander woord voor strottenhoofd is larynx.

Het strottenhoofd bestaat uit 3 delen:
 • Het gebied boven de stemspleet: dit deel bevat verschillende weefsels, waaronder de valse stembanden. Deze bestaan uit bindweefsel. Het strottenklepje sluit dit gebied af wanneer u slikt.
 • De stemspleet: dit gebied ligt centraal in het strottenhoofd. Hier zitten 2 banden van elastisch weefsel: de stembanden.
 • Het deel van het strottenhoofd dat tussen de stembanden en de luchtpijp ligt.

Het strottenhoofd heeft 3 belangrijke functies:
 • het houdt de luchtweg open als u ademt
 • het speelt een rol bij het maken van geluid
 • het sluit de luchtweg af als u slikt of overgeeft. Zo komt er geen voedsel in uw luchtpijp

Strottenklepje

De lucht die we inademen via de neus of mond, komt in de keelholte. Vanaf daar gaat de lucht langs het strottenklepje de luchtpijp in en daarna naar de longen. Het voedsel dat we doorslikken komt ook in de keelholte. Het strottenklepje sluit de luchtpijp af tijdens het slikken. Zo voorkomt het dat voedsel in de luchtpijp komt. Het voedsel glijdt dan door de slokdarm verder naar de maag.

Stembanden

Lucht die door het strottenhoofd gaat, zorgt ervoor dat uw stembanden trillen als u praat. Deze trilling brengt geluid voort. Hoe groter de druk waarmee de lucht tussen de stembanden wordt geperst, hoe sterker het geluid. De snelheid waarmee de stembanden trillen bepaalt de toonhoogte van het geluid. 

Aan ander woord voor deze trilsnelheid is de trillingsfrequentie. Deze is afhankelijk van de spanning en de vorm van de stembanden. De stembanden van mannen zijn meestal dikker en langer dan die van vrouwen. Hierdoor bewegen de stembanden bij mannen zich langzamer: de trillingsfrequentie is lager. Mannen hebben in het algemeen dan ook een lagere stem dan vrouwen.

Spraak

Het geluid dat in het strottenhoofd wordt gemaakt, moet nog worden omgevormd tot verstaanbare spraak. Dit gebeurt in de mond-, neus- en keelholte. Het gebit, de lippen, de wangen, het verhemelte en de tong spelen hier ook een belangrijke rol in. Deze organen moeten allemaal goed werken om u duidelijk verstaanbaar te laten spreken.

Strottenhoofd

Strottenhoofd
I gebied boven stembanden (supraglottis) II stemspleet (glottis) III gebied onder stembanden (subglottis) A. strotklepje (epiglottis) (illustratie: KWF). B. valse stembanden C. ware stembanden of stemplooien D. keelholte E. luchtpijp F. slokdarm (illustratie: KWF).