Kwaliteit van zorg bij prostaatkanker

Tmc over deze informatie

De kankerpatiëntenorganisaties en de medische beroepsverenigingen hebben samen beschreven wat goede kankerzorg is. U kunt daar alles over lezen in de Zorgstandaard Kanker. 

De Zorgstandaard Kanker in het kort

In de Zorgstandaard staan streefnormen beschreven waaraan goede kankerzorg moet voldoen. Ook staan er wensen beschreven om die zorg nog beter te maken. Zo weet u wat u mag verwachten van de zorg. In de Zorgstandaard staat onder andere:
  • dat u en het ziekenhuis samen een zorgplan opstellen met afspraken over uw behandeling
  • dat een team van verschillende specialisten uw situatie moet bespreken
  • welke deskundigheid in het ziekenhuis aanwezig moet zijn
  • welke voorzieningen het ziekenhuis moet hebben, bijvoorbeeld een intensive care

De kwaliteit van kankerzorg moet goed zijn. Dat is het doel van de streefnormen in de Zorgstandaard Kanker. U kunt aan uw arts vragen hoe in uw ziekenhuis deze streefnormen zijn uitgewerkt.

Lees welke websites en keuzewijzers u kunt gebruiken om een indruk te krijgen van de kwaliteit van ziekenhuizen. 

Veel gestelde vragen over de kwaliteit van zorg

Veel mensen hebben vragen over de kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld: wat is de beste arts? Zijn er regels over wachttijden en hoe werkt wachttijdbemiddeling? Hoe en wanneer vraag ik een second opinion aan? Lees de antwoorden op deze en andere vragen onder veelgestelde vragen over de kwaliteit van zorg.

Kernpunten en kwaliteitscriteria prostaatkanker (pdf)

Bij de totstandkoming van deze kwaliteitscriteria heeft de Prostaatkankerstichting de wensen en eisen van mannen met prostaatkanker meegenomen. Deze kwaliteitscriteria hebben als doel zorgverleners en ziekenhuizen een beeld te geven van de door ProstaatKankerStichting.nl gewenste kwaliteit van zorg, bij de diagnose, behandeling en nazorg van prostaatkanker.

Zorgstandaard kanker 2014 (pdf)

De Zorgstandaard kanker 2014 beschrijft de streefnormen voor goede kankerzorg. Dit document is opgesteld door zorgprofessionals en patiënten samen.. (N.B. De zorgstandaard 2014 is de meest recente versie.)

Infographic over Informatie, tijd en aandacht bij diagnose (pdf)

Levenmetkanker heeft een infographic gemaakt naar aanleiding van een onderzoek onder patiënten. Dat onderzoek ging over hoe zij geïnformeerd zijn, en welke tijd en aandacht zij krijgen van hun arts rond de diagnose kanker.