Overlevingscijfers prostaatkanker

Tmc over deze informatie
Belangrijk om te weten voordat u verder leest:
De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over uw situatie. Uw vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek uw vooruitzichten met uw arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in uw ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met uw arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Overleving van prostaatkanker, 2001-2015

Overleving van prostaatkanker, 2001-2015

Toelichting:
De overleving van patiënten met prostaatkanker is de laatste jaren nauwelijks verbeterd. Het gaat om een verbetering van 4% (van 86% naar 90%) in de afgelopen 15 jaar.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium uw ziekte is. 

Tip: Bespreek met uw arts het stadium van uw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose 2015 van prostaatkanker

Stadiumverdeling bij diagnose 2015 van prostaatkanker

Toelichting:
De cijfers I tot en met IV geven het stadium aan.

Overleving van prostaatkanker, per stadium

Overleving van prostaatkanker, per stadium

Toelichting
Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van prostaatkanker per stadium.
  • Stadium I: 1 jaar na de diagnose is 100% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 100%.
  • Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 100% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 99%.
  • Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 100% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 96%.
  • Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 90% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 50%.

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

De cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren.