Overleving prostaatkanker

Tmc over deze informatie

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in Nederland. In 2013 werd bij 11.000 mannen voor het eerst prostaatkanker ontdekt. De afgelopen periode is het aantal patiënten met prostaatkanker toegenomen. In 2000 waren er 7.000 mannen met prostaatkanker. Prostaatkanker komt vooral voor in de leeftijdsklasse 60-85 jaar. 

Nieuwe patiënten met prostaatkanker

Nieuwe patiënten met prostaatkanker

Leeftijdsverdeling voor prostaatkanker, 2013

Leeftijdsverdeling voor prostaatkanker, 2013

Overleving prostaatkanker

Patiënten met prostaatkanker stadium I-II-III zijn na 3 jaar nog vrijwel allemaal in leven. Van de patiënten met prostaatkanker stadium IV is 65% na 3 jaar nog in leven. Sinds 1999-2003 is de overleving van prostaatkanker verbeterd van ruim 80% naar bijna 90% in 2008-2012. 

Overleving van prostaatkanker, per stadium

Overleving van prostaatkanker, per stadium

Overleving van prostaatkanker, 1999-2012

Overleving van prostaatkanker, 1999-2012

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande gegevens laten het aantal nieuwe patiënten met kanker zien, per leeftijd en (indien van toepassing) per geslacht. Deze laten ook zien hoeveel patiënten 3 jaar na de diagnose nog in leven zijn. Eén figuur geeft de overleving per stadium weer zoals bij de diagnose geconstateerd (I-II-III-IV). Een andere figuur geeft de overleving per periode weer (1999-2003, 2004-2008, 2009-2014). 

De percentages gelden voor een groep patiënten en zijn niet zomaar naar uw individuele situatie te vertalen. Wat u persoonlijk mag verwachten, kunt u het beste met uw behandelend arts bespreken. 

De cijfers zijn afkomstig uit een database met betrouwbare, objectieve gegevens over incidentie en overleving van alle gevallen van kanker: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert de database.