Overlevingscijfers peniskanker

Tmc over deze informatie
Belangrijk om te weten voordat u verder leest:
De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over uw situatie. Uw vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek uw vooruitzichten met uw arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in uw ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met uw arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Overleving van peniskanker, 2001-2015

Overleving van peniskanker, 2001-2015

Toelichting:
De overleving van patiënten met peniskanker is de laatste jaren niet verbeterd, misschien zelfs een beetje verslechterd. Het gaat om een verslechtering van 5% (van 80% naar 75%) in de afgelopen 15 jaar.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium uw ziekte is. 

Tip: Bespreek met uw arts het stadium van uw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose in 2015 van peniskanker

Stadiumverdeling bij diagnose in 2015 van peniskanker

Toelichting: de cijfers I tot en met IV geven het stadium weer.

Overleving van peniskanker, per stadium

Overleving van peniskanker, per stadium

Toelichting: 
Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van peniskanker per stadium.
  • Stadium I: 1 jaar na de diagnose is 99% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 90%.
  • Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 96% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 80%.
  • Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 78% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 58%.
  • Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 43% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 17%.

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

De cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren.