Palliatieve zorg

Tmc over deze informatie

Heeft u gehoord dat u niet meer beter wordt, dan kunt u palliatieve zorg krijgen. Palliatieve zorg richt zich op kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven. Deze zorg wordt ook wel ‘totale zorg’ genoemd. Het is zorg voor lichaam, geest én ziel. Ook uw naasten kunnen van deze zorg gebruik maken.

Lees met welke zorgverleners u te maken kunt krijgen..

Terminale zorg

Palliatieve zorg omvat ook terminale zorg. Dit is zorg in de laatste 3 maanden van uw leven. De dood is dan heel dichtbij. Het woord ‘terminaal’ is afgeleid van terminus: grenssteen, eindpunt.

Ook terminale zorg is zorg voor lichaam, geest en ziel. Een belangrijk onderdeel van terminale zorg is pijnbestrijding.