Nabestaanden

Tmc over deze informatie
De eerste dagen na het overlijden van iemand van wie u houdt, zijn meestal druk en hectisch. Er moet van alles geregeld worden. U heeft waarschijnlijk veel mensen om u heen, er is veel bezoek.

Als de uitvaart achter de rug is, kan het opeens heel stil worden. Een periode van intensieve zorg is opeens voorbij. Misschien dringt de realiteit nu pas tot u door. Of misschien kunt u het nog helemaal niet geloven en dringt het pas heel langzaam tot u door. Het gemis en de rouw beginnen. Bij ieder mens is dat anders: normale rouw bestaat niet. 

Hulp bij rouwverwerking

Soms kunt u het gevoel krijgen dat u te lang rouwt. Misschien zijn uw gevoelens zo intens dat u er geen raad mee weet. U kunt dan hulp krijgen van uw huisarts, een andere deskundige of bij een lotgenotengroep. Ook kunt u terecht bij inloophuizen of psycho-oncologische centra.

Koningin Wilhelminabos

Het Koningin Wilhelminabos in Dronten is een ere-monument voor mensen die aan kanker zijn overleden. Op deze Gedenkplek staan glaspanelen met namen van dierbaren die aan kanker zijn overleden. Namen die de herinnering levend houden.

Rondom de Gedenkplek komt een bos. Dat bos symboliseert het leven. Het groeit, biedt beschutting, sterft af en geeft daarmee leven door. Het bos biedt ook rust en ruimte voor herinneringen, voor vreugde, voor verdriet.

Elk jaar wordt er een Bomen-voor-het-levendag gepland, waarop nieuwe bomen worden geplant.

SamenLoop voor Hoop

SamenLoop voor Hoop is een uniek inzamelevenement waar teams samen wandelend de strijd aangaan tegen kanker. Met SamenLoop voor Hoop steken we (ex)kankerpatiënten een hart onder de riem en herdenken we de overledenen. De opbrengst van SamenLoop voor Hoop komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker.

De Kaarsenceremonie is een bijzonder herdenkingsmoment van het evenement SamenLoop voor Hoop. De Kaarsenceremonie is in de avond. Het is hét moment om stil te staan bij kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en de mensen die de strijd tegen kanker verloren hebben.

Langs de lopersbaan van het evenement worden papieren zakken neergezet die gevuld zijn met zand en een brandende kaars: de Kaarsen van Hoop. Kopers van deze kaarsen schrijven op de zakken een persoonlijke boodschap. Als alle kaarsen branden is het stil en herdenken we samen de dierbaren.

Rouwperiode kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren is de rouwperiode een tijd van verwarring. Hieronder volgt een aantal tips van Manu Keirse. Hij is klinisch psycholoog en expert op het gebied van rouwverwerking. 
  • Luister, luister, luister
  • Geef juiste informatie
  • Houd geen informatie achter, dan laat je kinderen alleen met hun verdriet
  • Omring ze met warmte en genegenheid
  • Houd herinneringen levendig (erg belangrijk)
  • Vraag niet hoe het is, maar zeg: “vertel eens”

Het is belangrijk om altijd de waarheid te vertellen. Over de dood zijn de volgende dingen uit te leggen:
  • De dood is voor altijd.
  • Het lichaam doet het niet meer als je dood bent.
  • Bij de dood verhuist iemand van de buitenwereld naar jouw binnenwereld.
  • Alles wat leeft, sterft.

Verdriet

Verdriet komt terug op alle belangrijke momenten in het leven van het kind of de jongere. Bijvoorbeeld bij het behalen van een (zwem)diploma of bij een verjaardag. Maar ook bij een verhuizing of naar de middelbare school gaan.  Ook dan is er weer aandacht voor rouw nodig.
Voor een kind voelt niet alles meer vertrouwd en veilig. Ook is het leven voor hem onvoorspelbaar geworden. Als aandacht zich op volwassenen richt, kan een kind zich ook nog buitengesloten voelen. Tegelijkertijd willen kinderen vaak hun (overgebleven) ouder(s) beschermen.

Voor pubers geldt dat zij meestal hun gevoelens pas laten zien als zij zich veilig voelen. Ook wordt verdriet vaak niet opgemerkt, omdat het pas veel later komt. Bijvoorbeeld rond belangrijke gebeurtenissen.

Meer informatie is te vinden in YouTube-filmpjes van Manu Keirse over verlies bij kinderen.