Financiën en kanker

Tmc over deze informatie
Als uw partner, ouder of kind kanker heeft, kan dit financiële gevolgen hebben:
  • U krijgt mogelijk extra uitgaven, zoals telefoon- en reiskosten. Als uw kind of partner extra ondersteuning nodig heeft, zijn ook de zorgkosten hoger. Daardoor houdt u minder geld over voor andere dingen.
  • U gaat misschien minder werken om meer te kunnen zorgen of meer bij uw partner of kind te zijn. Hierdoor heeft u (tijdelijk) minder inkomsten.
  • U stopt misschien met werken om volledig voor uw partner of kind te zorgen. Dan valt er inkomen weg.
  • Had uw partner een tijdelijk contract? Dan wordt dit contract mogelijk niet verlengd. Uw partner is dan aangewezen op een (ziekte-)uitkering.

Reiskosten ziekenbezoek aftrekken van de belasting

U maakt misschien veel reiskosten om uw naaste te bezoeken. Dan is het goed om te weten dat u deze reiskosten in sommige gevallen kunt aftrekken van de belasting. U moet dan wel een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Belastingdienst. 

Reiskosten ziekenbezoek declareren bij uw zorgverzekeraar

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kunt u de reiskosten voor ziekenbezoek soms ook (deels) vergoed krijgen vanuit die verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar of dit zo is, welke voorwaarden hiervoor gelden en hoe u de kosten kunt declareren.

Zorgkosten aftrekken van de belasting

Ook andere zorgkosten dan reiskosten kunnen (deels) aftrekbaar zijn. Dit is goed om te weten als de naaste uw (fiscale) partner is. Of als u de belastingaangifte voor uw naaste (bijvoorbeeld uw vader of moeder) verzorgt.  Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Belastingdienst.

Check de zorgverzekering

Iemand met kanker kan in de loop der tijd meer of andere zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld een pruik. Of een vergoeding voor ziekenvervoer. Check of de zorgverzekering deze kosten dekt. Past de zorgverzekering niet meer bij uw naaste, dan kan deze van verzekering wisselen. Dat mag elk jaar in december.

Financiële problemen

Zijn uw uitgaven groter dan uw inkomsten, dan kunt u in financiële problemen komen. U kunt daar wakker van liggen. En er veel over piekeren. Hoe moet u alle rekeningen betalen? Kunt u nog wel de dingen blijven doen die u graag wilt doen, maar die wel geld kosten? Moet u uw huis verkopen?

Was u al somber, depressief of angstig? Dan kunnen financiële problemen deze gevoelens versterken. Meld het bij uw huisarts en zoek tijdig hulp. Uw naaste heeft het meest aan u als u goed voor uzelf blijft zorgen.

Hulp bij financiële problemen

Heeft u financiële problemen? Praat hier dan over met mensen die u vertrouwt. Bijvoorbeeld met een goede vriend of vriendin. Ook uw huisarts, leidinggevende, een bedrijfsmaatschappelijk werker of een andere hulpverlener kunnen u misschien wel helpen bij het zoeken naar een oplossing. Op de website van het NIBUD vindt u veel informatie over hulp bij schulden en wat u zelf kunt doen.

Financiële fondsen

Werkt u bij een grote organisatie? Dan kunt u misschien financiële steun krijgen uit een bedrijfsfonds (sociaal fonds). Bijvoorbeeld een renteloze lening, een schenking of een vergoeding van de kosten van schuldhulpverlening. Soms biedt zo’n fonds ook hulp in natura aan, bijvoorbeeld een eenmalig verblijf in een vakantiebungalow.

Er zijn ook fondsen voor patiënten met bepaalde vormen van kanker. De Stichting bijzondere hulp voor leukemiepatiënten (BHVLP) bijvoorbeeld, zet zich in om mensen die getroffen zijn door leukemie, of een andere vorm van kanker, financieel te ondersteunen.

Fondsen gaan er bij toekenning van een financiële bijdrage altijd van uit dat u nergens anders terecht kunt voor een vergoeding. In ieder geval niet bij de officiële instanties, zoals uw zorgverzekeraar, UVW of gemeente. Ook gelden er inkomensgrenzen en maximale vergoedingen.

Stichting Kans tegen Kanker

Ondergaat uw partner een behandeling in het buitenland? En vergoedt de ziektekostenverzekering deze behandeling niet? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een uitkering van Stichting Kans Tegen Kanker. Bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten van reizen naar en van het buitenland en de verblijfskosten van begeleiding. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Roparun vakantiebungalows

Stichting Roparun beschikt over 14 vakantiebungalows waar kankerpatiënten en hun familieleden kosteloos een weekje kunnen verblijven. Het ziekenhuis waar uw naaste onder behandeling is, kan uw naaste een verblijf in zo’n bungalow aanbieden. Hier gelden bepaalde regels voor.