Medicijnen

Tmc over deze informatie
Zorgt u voor iemand die kanker heeft? Dan haalt u de medicijnen misschien op bij de apotheek. Of u helpt u bij het klaarzetten of toedienen van de medicijnen. Misschien controleert u ook of uw naaste de juiste (hoeveelheid) medicijnen inneemt.

Als naaste kunt u op het volgende letten:
 • Kunt u bij meerdere apotheken de medicijnen ophalen? 
 • Hebben de specialist, huisarts en apotheek een actueel overzicht van de medicijnen die de zieke gebruikt?
 • Neemt de zieke de medicijnen volgens voorschrift en op tijd in?

Vragen over medicijnen

Heeft u vragen over medicijnen of over medicijngebruik? Neem dan contact op met de arts die uw naaste behandelt. U kunt met vragen over medicijnen ook terecht bij de apotheker.

Als naaste is het goed om het volgende te weten:
 • Sommige medicijnen kunnen een wisselwerking hebben met medicijnen tegen kanker.
 • Sommige kruiden of voedingsmiddelen beïnvloeden de werking van medicijnen.
 • Medicijnen tegen kanker kunnen vervelende bijwerkingen hebben.

Wisselwerking tussen medicijnen voorkomen

Belangrijk om te weten: sommige medicijnen kunnen een wisselwerking hebben met medicijnen tegen kanker. Wisselwerking betekent dat stoffen uit verschillende medicijnen op elkaar reageren, waardoor de werking van 1 of beide medicijnen minder of juist sterker wordt. Of de bijwerkingen ervan verergeren.

Voorbeelden van medicijnen die een wisselwerking hebben met medicijnen tegen kanker:
 • slaapmiddelen
 • maagzuurremmers
 • antidepressiva
 • bloedverdunners
Deze medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met ondersteunende medicatie, zoals medicijnen die misselijkheid tegengaan.

Hoe meer medicijnen iemand gebruikt, des te groter de kans dat op een wisselwerking tussen de medicijnen.

Als naaste kunt u op het volgende letten:
 • Is de behandelend arts op de hoogte van alle medicijnen die uw naaste gebruikt? Dat geldt ook voor middelen die u of uw naaste zelf bij de drogist koopt.
 • Weten andere behandelaars buiten het ziekenhuis dat uw naaste met cytostatica wordt behandeld? Bijvoorbeeld de tandarts en mondhygiënist. Dit is belangrijk, want dan kunnen ze hier rekening mee houden bij een behandeling.

Wees voorzichtig met kruidenmiddelen

Ook belangrijk om te weten: het gebruik van kruiden is niet zonder risico. Sommige kruiden beïnvloeden de werking van medicijnen. Medicijnen werken dan minder goed of zorgen juist voor meer bijwerkingen. Meld het gebruik van kruidenmiddelen daarom altijd aan de behandelend arts.

Een voorbeeld is St. janskruid. Dit kruid versterkt de werking van de lever, waardoor cytostatica sneller worden afgebroken. Ze werken daardoor minder goed. Zo zijn er zijn nog meer voorbeelden.

Als naaste kunt u op het volgende letten:
 • Gebruikt de zieke kruidenmiddelen of overweegt hij het gebruik ervan? Zorg dat de behandelend arts hiervan op de hoogte is. Hij moet dit weten, want sommige kruiden kunnen van invloed zijn op een behandeling, bijvoorbeeld chemotherapie. 

Wat te doen bij bijwerkingen

Medicijnen tegen kanker kunnen bijwerkingen hebben. Veel voorkomende bijwerkingen zijn vermoeidheid, misselijkheid en braken, verminderde eetlust en mondproblemen. Medicijnen kunnen ook invloed hebben op hoe iemand zich voelt en hoe iemand zich gedraagt.

Als naaste is het goed om te weten:
 • welke bijwerkingen kunnen optreden
 • of deze bijwerkingen van invloed kunnen zijn op iemands persoonlijkheid 
 • wat de zieke eventueel kan doen om deze bijwerkingen te verminderen of te voorkomen dat ze erger worden

U kunt dit navragen bij de arts of verpleegkundige. Of informatie over bijwerkingen opzoeken in de bibliotheek van kanker.nl.

Op tijd medicijnen innemen

Er zijn verschillende handige apps die de zieke eraan herinneren dat het tijd is om medicijnen in te nemen, zoals Medisafe en Pillboxie. Helpt u als naaste bij het klaarzetten of toedienen van medicijnen, dan kunt u deze apps natuurlijk ook gebruiken.