Interventieradiologie

Tmc over deze informatie
Soms is het mogelijk om kanker te behandelen met technieken uit de interventieradiologie. Bijvoorbeeld als de chirurg een tumor niet kan verwijderen met een gewone operatie. Of als iemand om gezondheidsredenen geen operatie kan ondergaan. De populaire naam hiervoor is ‘opereren zonder snijden’.

De arts voert de behandeling uit via kleine prikgaatjes in de huid. Meestal met behulp van naalden, voerdraden en katheters. De behandeling is daardoor minder ingrijpend. Dit heet minimaal invasief.

Tijdens de behandeling gebruikt de arts radiologische beelden om de precieze plaats van de tumor te bepalen. De beelden zijn afkomstig van een röntgenapparaat, echo-apparaat, MRI-scanner of CT-scanner.

Lees welke behandelingen mogelijk zijn en bij welke vormen van kanker deze worden toegepast.

Beeldgestuurde behandeling

Beeldgestuurde behandeling
Op deze foto's is te zien hoe een beeldgestuurde behandeling verloopt.
Hoogleraar Radiologie Maurice van den Bosch geeft zijn visie op beeldgestuurde behandelingen. Bron: UMC Utrecht.