Overleving galwegkanker

Tmc over deze informatie
Het aantal patiënten met galwegkanker is de afgelopen jaren toegenomen. Van ruim 400 patiënten in 2000 naar meer dan 600 patiënten in 2013. Mannen krijgen vaker galwegkanker dan vrouwen en bij mannen neemt het aantal nieuwe patiënten sneller toe. De meeste patiënten zijn tussen de 60 en 90 jaar.

Nieuwe patiënten met galwegkanker

Nieuwe patiënten met galwegkanker

Leeftijdsverdeling voor galwegkanker, 2013

Leeftijdsverdeling voor galwegkanker, 2013

Overleving galwegkanker

Een jaar na de diagnose galwegkanker is 80% van alle patiënten nog in leven als zij stadium I galwegkanker hebben. Na 3 jaar is ruim 40% van deze patiënten in leven. Voor stadium IV is 20% van de patiënten na 1 jaar nog in leven en ongeveer 5% na 3 jaar. Ten opzichte van 1999-2003 is de 5-jaarsoverleving van galwegkanker in 2008-2012 iets verbeterd. 

Overleving van galwegkanker, per stadium

Overleving van galwegkanker, per stadium

Overleving van galwegkanker, 1999-2012

Overleving van galwegkanker, 1999-2012

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande gegevens laten het aantal nieuwe patiënten met kanker zien, per leeftijd en (indien van toepassing) per geslacht. Deze laten ook zien hoeveel patiënten 3 jaar na de diagnose nog in leven zijn. Eén figuur geeft de overleving per stadium weer zoals bij de diagnose geconstateerd (I-II-III-IV). Een andere figuur geeft de overleving per periode weer (1999-2003, 2004-2008, 2009-2014). 

De percentages gelden voor een groep patiënten en zijn niet zomaar naar uw individuele situatie te vertalen. Wat u persoonlijk mag verwachten, kunt u het beste met uw behandelend arts bespreken. 

De cijfers zijn afkomstig uit een database met betrouwbare, objectieve gegevens over incidentie en overleving van alle gevallen van kanker: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert de database.