Rol van patiënt

Tmc over deze informatie

Kanker heeft grote gevolgen voor uw leven. U kunt misschien niet meer alles doen zoals u gewend was. Hoe kiest u toch uw eigen weg en levensstijl, ondanks de ziekte? U zult steeds moeten zoeken hoe dat het beste lukt. In de zorg heet dat zelfzorg of zelfmanagement.

Uw eigen keuzes maken

U kunt op verschillende manieren uw eigen weg vinden. Dit zijn een paar mogelijkheden:

Informatie en hulpmiddelen

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties helpt u bij zelfmanagement. Zij hebben daarvoor allerlei informatie en hulpmiddelen beschikbaar. Deze vindt u ook op kanker.nl. 

  • U kunt kijken in de artikelen 'Vergelijk ziekenhuizen' die bij elke kankersoort staan. Voor sommige kankersoorten vindt u daar ook patiëntenwijzers die u helpen een keus te maken.
  • De kankerpatiëntbeweging heeft een patiëntenkaart 'Meer regie' gemaakt. Deze staat vol tips om zelf baas over uw leven te blijven. U vindt de patiëntenkaart onderaan deze pagina.


U kunt ook leren van de ervaringen van andere kankerpatiënten. Word daarvoor deelnemer in de community van kanker.nl. Of word lid van een patiëntenorganisatie.

Bewust geen eigen weg kiezen

Soms lukt het niet om uw eigen weg te kiezen. U kunt dan ook bewust besluiten dat anderen voor u de keuzes mogen maken. Ook dat is zelfmanagement.

Flyer Meer regie: tips voor mensen met kanker (pdf)

In deze folder vind je tips en informatie over het kiezen van een zorgverlener, keuzes maken voor en tijdens de behandelingen en het gesprek met de arts.