Kwaliteit van zorg

Tmc over deze informatie

Wat is goede zorg?

De kankerpatiëntenorganisaties en de medische beroepsverenigingen hebben samen beschreven wat goede kankerzorg is. U kunt daar alles over lezen in de Zorgstandaard Kanker. 

De Zorgstandaard Kanker in het kort

In de Zorgstandaard staan streefnormen beschreven waaraan goede kankerzorg moet voldoen. Ook staan er wensen beschreven om die zorg nog beter te maken. Zo weet u wat u mag verwachten van de zorg. In de Zorgstandaard staat onder andere:
  • dat u en het ziekenhuis samen een zorgplan opstellen met afspraken over uw behandeling
  • dat een team van verschillende specialisten uw situatie moet bespreken
  • welke deskundigheid in het ziekenhuis aanwezig moet zijn
  • welke voorzieningen het ziekenhuis moet hebben, bijvoorbeeld een intensive care

De kwaliteit van kankerzorg moet goed zijn. Dat is het doel van de streefnormen in de Zorgstandaard Kanker. U kunt aan uw arts vragen hoe in uw ziekenhuis deze streefnormen zijn uitgewerkt.

Veelgestelde vragen over de kwaliteit van zorg

Veel mensen hebben vragen over de kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld: wat is de beste arts? Zijn er regels over wachttijden en hoe werkt wachttijdbemiddeling? Hoe en wanneer vraag ik een second opinion aan? Lees de antwoorden op deze en andere vragen onder veelgestelde vragen over de kwaliteit van zorg.

Kwaliteitscriteria voor de zorg (juli 2014) (pdf)

Kwaliteitscriteria voor de zorg vanuit patiëntenperspectief.

Kwaliteitsnormen van Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) (pdf)

SONCOS heeft multidisciplinaire normen voor de kankerzorg vastgesteld. Het is een samenwerkingsverband van medisch oncologen, oncologisch radiotherapeuten en oncologisch chirurgen.

Zorgstandaard 2014 (pdf)

De Zorgstandaard 2014 is opgesteld door zorgprofessionals en patiënten. In de Zorgstandaard is beschreven wat er nodig is voor goede oncologische zorg.

Infographic over Informatie, tijd en aandacht bij diagnose (pdf)

Levenmetkanker heeft een infographic gemaakt naar aanleiding van een onderzoek onder patiënten. Dat onderzoek ging over hoe zij geïnformeerd zijn, en welke tijd en aandacht zij krijgen van hun arts rond de diagnose kanker.