Werk en kanker

Tmc over deze informatie
Steeds meer mensen leven met een chronische vorm van kanker. Dat betekent dat genezing niet mogelijk is, maar dat iemand wel lange tijd met kanker kan leven. Veel van deze mensen willen weer aan het werk. De kankerpatiëntenbeweging zet zich voor deze groeiende groep mensen in. Wij werken aan:
  • meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt
  • een beter inkomen en meer zekerheid daarover
  • gelijke toegang tot levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Problemen bij weer aan het werk gaan

Het is niet altijd makkelijk om weer aan het werk te gaan. U kunt bijvoorbeeld last hebben van vermoeidheidsklachten en concentratieproblemen. 
Soms vindt uw werkgever of leidinggevende het moeilijk om over uw ziekte te praten. En sommige werkgevers twijfelen om u in dienst te nemen. Ze zijn bang dat de ziekte terugkeert. 

De kankerpatiëntenbeweging helpt

Wilt u weer aan het werk gaan? Dan kunt u hulp krijgen van de kankerpatiëntenbeweging. Wij ondersteunen werknemers en werkgevers. Dat doen we onder andere met voorlichting, scholing en onderzoek. Daarbij werken we vaak samen met andere patiëntenorganisaties. Maar ook met de uitkeringsinstantie UWV, de overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Informatie

We hebben informatie voor werknemers, werkgevers en zorgverleners:
  • de informatieve website kankerenwerk.nl
  • folders voor werknemers en werkgevers
  • flyers voor zorgverleners en patiënten