Lastmeter

Tmc over deze informatie

Wat is de Lastmeter?

De Lastmeter is een vragenlijst over hoe u zich voelt. Door de vragen te beantwoorden, maakt u voor uzelf en voor uw zorgverleners zichtbaar van welke problemen of zorgen u op dit moment last heeft.

Daarnaast kunt u op de Lastmeter duidelijk maken of u behoefte heeft aan professionele aanvullende zorg. U kunt deze vragenlijst invullen bij de diagnose, tijdens de behandeling en in de controleperiode daarna.

Samen bespreken

Het is de bedoeling dat u de ingevulde Lastmeter met uw arts of verpleegkundige bespreekt. Samen bepaalt u of een verwijzing goed zou zijn en wie die zorg het beste kan geven. Dat kan een psychosociale zorgverlener zijn zoals een maatschappelijk werker of psycholoog. Of een paramedische zorgverlener, bijvoorbeeld een fysiotherapeut of diëtist. Op tijd verwijzen kan uw kwaliteit van leven verhogen.

De Lastmeter vervangt niet het gesprek over uw ervaringen en behoeften met uw arts of verpleegkundige. Het is een hulpmiddel voor het signaleren van klachten en zorgbehoefte en een hulpmiddel bij dit gesprek.

Bespreking van bepaalde klachten is voor sommige mensen al voldoende om ermee aan de slag te gaan. Voor anderen kan de Lastmeter juist confronterend werken.

Klachten of gevoelens die sluimerend aanwezig waren, kunnen door de vragenlijst opkomen. Het erkennen van deze klachten of gevoelens kan lastig zijn. Maar het kan ook helpen dit eerlijk uit te spreken. De arts of verpleegkundige weet dat deze klachten voorkomen bij mensen met kanker en neemt uw verhaal serieus.

Deze video laat zien wat de Lastmeter is en wat u eraan heeft als u deze invult.
Deze video laat zien wat de Lastmeter is en wat u eraan heeft.