Nieuwe ontwikkelingen bij galwegkanker

Tmc over deze informatie

TACE bij galwegkanker

Patiënten met een tumor die uitgaat van de kleinere galwegen in de lever (intrahepatisch cholangiocarcinoom ofwel ICC) kunnen soms in aanmerking komen voor TACE.

Transarteriële chemo-embolisatie (TACE) is een methode waarbij de arts een tumor in de lever probeert te vernietigen door zowel de bloedtoevoer naar de tumor af te sluiten, als door zeer lokaal in de tumor chemotherapie te geven.

Irreversibele electroporatie (IRE) bij galwegkanker

In de ALPACA-trial worden in totaal 20 patiënten met niet uitgezaaide en niet verwijderbare galwegtumoren in onderzoeksverband behandeld met IRE. Irreversibele elektroporatie (IRE) is een behandeling waarbij kankercellen gedood worden met elektrische pulsen.

Doel van deze studie is de veiligheid van deze behandeling nader te onderzoeken.