Nazorg en controle

Tmc over deze informatie
Is de tumor bestraald, dan moet u daarna regelmatig op controle komen. De eerste controle is vaak na 3 maanden. De periode tussen de controles worden steeds langer.

Het controleschema na protonentherapie of na chirurgische behandeling van een oogmelanoom wordt voor elke patiënt individueel bepaald.

De arts beoordeelt tijdens de controles hoe de tumor reageert op de behandeling. De controles zijn ook nodig om eventuele vroege of late bijwerkingen op te sporen.

Controle op uitzaaiingen

Na alle soorten behandelingen blijft de kans aanwezig dat er ergens anders in het lichaam uitzaaiingen ontstaan van de tumor.

Uitzaaiingen van oogmelanoom ontstaan meestal in de lever. Daarom kunt u iedere 6 maanden uw  lever laten controleren met een echografie. Dit gedurende 10 jaar.

Hoe vaak en hoe lang u gecontroleerd wordt en waar de controles uit bestaan, hangt af van de soort kanker en de behandeling die u heeft gehad. Uw arts of verpleegkundige zal u hierover informeren.

Maakt u zich tussendoor zorgen over een klacht die u heeft? Wacht dan niet tot de volgende controle, maar vervroeg zo nodig uw afspraak. U kunt ook met uw klacht naar de huisarts gaan.

Sommige mensen vinden het een prettig en veilig idee om regelmatig naar het ziekenhuis terug te gaan. Anderen zien juist erg op tegen de controle, ook nog jaren na de behandeling. Voor hen is elke controle weer spannend.

Veel mensen zijn bang dat de ziekte terugkomt of erger wordt. Die angst zit vaak diep, en kan zomaar ineens opkomen. Lees meer over de angst voor terugkeer van kanker in de bibliotheek van kanker.nl.

Niet verplicht

De controles zijn niet verplicht. U kunt ervoor kiezen van de afspraken af te zien. Overleg daarover met uw arts. Misschien is een telefonische controle een mogelijkheid, als u een bezoek aan het ziekenhuis te zwaar vindt. Bespreek met uw arts op welke signalen van uw lichaam u kunt letten.

Liever langer onder controle

Er zijn ook mensen die langer onder controle willen blijven dan de periode die de arts heeft voorgesteld. Geldt dit voor u, bespreek dit dan met uw arts. Vertel hem waarom u onder controle wilt blijven. En probeer daar een redelijke afspraak over te maken.

Nazorg

Tijdens de controles is er ook aandacht voor de kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld of u last heeft van bijwerkingen, of u zich zorgen maakt of last heeft van psychische klachten.

Soms kan het goed zijn om begeleid te worden door bijvoorbeeld een fysiotherapeut, psycholoog of diëtist. Er zijn vragenlijsten die helpen in te schatten wat u nodig heeft. Deze vragenlijsten kan de arts of verpleegkundige met u doornemen. Voorbeelden van deze vragenlijsten zijn de Lastmeter of Oncokompas.

Lastmeter

De Lastmeter is een vragenlijst die u invult en vervolgens met uw arts of verpleegkundige bespreekt. Uit uw antwoorden op de vragen wordt duidelijk van welke problemen of zorgen u op dat moment last heeft. En of u behoefte heeft aan extra ondersteuning. De Lastmeter wordt bij voorkeur op verschillende momenten in het hele zorgproces ingevuld.

OncoKompas2.0

Met OncoKompas2.0 kunt u zelf uw kwaliteit van leven in kaart brengen. Hiervoor beantwoordt u vragen over lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren, uw leefstijl en zingeving. Zo nodig krijgt u het advies professionele hulp te zoeken. U kunt alleen via uw arts of verpleegkundige toegang krijgen tot Oncokompas2.0.