Dikkedarmkanker

Tmc over deze informatie
Dikkedarmkanker ontstaat bijna altijd uit een poliep in de darmwand. Een poliep is een goedaardige verdikking of goedaardig uitgroeisel van de darm. Poliepen kunnen kwaadaardig worden. Een kwaadaardig gezwel is kanker.

Dikkedarmkanker kan ontstaan in alle delen van de dikke darm.
 • Ongeveer 75% ontstaat in de laatste delen van de dikke darm. 
 • Van die 75% ontstaat ongeveer een kwart in het allerlaatste deel: de endeldarm. Dit heet endeldarmkanker. 

Bij endeldarmkanker is het onderzoek en de behandeling anders dan bij kanker in de andere delen van de dikke darm. Informatie hierover kunt u vinden bij endeldarmkanker.

Groeiwijze van een kwaadaardige tumor in de darm

Wordt een kwaadaardige tumor groter, dan kan deze door de verschillende lagen van de darmwand heen groeien.

Om de darmen zit een uitgebreid systeem van lymfevaten, lymfeklieren en bloedvaten. Groeit een tumor verder in de darmwand, dan wordt het risico groter dat kankercellen losraken. Die kunnen zich dan via de lymfevaten en/of de bloedvaten in het lichaam verspreiden. En zo uitgroeien tot nieuwe tumoren op andere plaatsen, zoals de lever of longen. Dit zijn uitzaaiingen.

Dikke darm

Dikke darm

Dikke darm

De dikke darm is ongeveer 80-100 cm lang en bestaat uit 3 delen:
 • de blindedarm: deze ligt rechtsonder in de buik, de dunne darm komt hierop uit
 • het colon
 • de endeldarm

Het colon is het grootste deel. Het is op te delen in:
 • het stijgende deel
 • het dwarslopende deel
 • het dalende deel
 • het s-vormige deel: een andere naam hiervoor is het sigmoïd

Het s-vormige deel gaat over in het laatste deel van de dikke darm: de endeldarm. Deze eindigt met de sluitspier en de anus. Een andere naam voor endeldarm is rectum.

De wand van de dikke darm bestaat uit verschillende lagen. Van binnen naar buiten zijn dat:
 • het slijmvlies met daarin klieren die slijm afscheiden
 • een bindweefsellaag
 • 2 spierlagen
 • een buitenlaag

De dikke darm ligt in de buikholte. Deze holte is van binnen bekleed met een speciaal weefsel: het buikvlies. Het buikvlies ligt om het grootste deel van de dikke darm heen. Maar niet om de endeldarm. Die ligt namelijk onder de buikholte in het bekken.

Spijsvertering

Voedsel komt via de slokdarm en de maag in de dunne darm terecht. Daar wordt het voor een groot deel afgebroken tot voedingsstoffen. Deze worden opgenomen in het bloed. Wat er daarna aan voedselresten overblijft, komt terecht in de dikke darm. Het restant voedsel dat uit de dunne darm in de dikke darm komt, is niet verder door het lichaam zelf af te breken. Dit restant bevat vooral plantaardige resten (vezels), water en verschillende zouten.

In de dikke darm zitten veel bacteriën. Deze breken alsnog een deel van de plantaardige resten tot voedingsstoffen af. Deze voedingsstoffen worden samen met veel vocht en zouten via het slijmvlies van de dikke darm in het bloed opgenomen. Daardoor dikt het voedselrestant in en blijft uiteindelijk de ontlasting over. Hierin zitten onverteerbare etensresten, water, slijm, afgestoten darmwandcellen, afvalproducten van het lichaam en veel bacteriën.

Organen in de buikholte - dikke darm

Organen in de buikholte - dikke darm