Vocht vasthouden (oedeem)

Tmc over deze informatie
Door chemotherapie kunt u last krijgen van vochtophoping op plaatsen waar normaal niet of nauwelijks vocht aanwezig is, bijvoorbeeld rond de enkels. Dit heet oedeem.

U kunt de volgende klachten hebben:
  • minder plassen
  • dikke enkels, voeten en/of benen, handen of armen
  • toename van uw gewicht
  • kortademigheid

Advies

Controleer 1x per week uw gewicht.

Neem contact op met uw arts als:
  • uw gewicht in korte tijd veel toeneemt
  • u kortademig bent