Nierfunctie verminderd

Tmc over deze informatie
Sommige cytostatica kunnen tijdelijk de werking van de nieren beïnvloeden. Bijvoorbeeld cisplatine, ifosfamide en methotrexaat. De arts let hierop tijdens de controle. Van een verminderde nierfunctie merkt u zelf weinig.

Adviezen

  • Zorg dat u voldoende drinkt: 1,5 tot 2 liter per dag. Dit zijn 14 bekers of 16 kopjes.
  • Neem contact op met uw arts als u minder gaat plassen dan u gewend bent. De arts past zo nodig de medicijnen aan. Of hij stelt de chemokuur tijdelijk uit.

Dit zijn algemene adviezen. In uw situatie kunnen andere adviezen gelden. Bespreek dit met uw arts of verpleegkundige. Neem bij twijfel ook altijd contact op met uw zorgverlener.