Oogklachten

Tmc over deze informatie
Chemotherapie kan klachten aan de ogen veroorzaken. Dit komt door irritatie van het hoornvlies. Ook kan chemotherapie de kleine traanklieraantasten. Hierdoor maakt u minder traanvocht aan waardoor de ogen droog worden. De grote traanklieren proberen soms hiervoor te compenseren, waardoor de ogen beginnen te tranen. Ook kunnen de ogen zo geïrriteerd zijn dat u het licht slecht kan verdragen.

Adviezen

• Draag bij oogklachten geen contactlenzen maar een bril.
• Bescherm uw ogen tegen scherp licht, bijvoorbeeld met een zonnebril.
• Gebruik geen oogmake-up.
• Vraag uw arts om beschermende oogdruppels.

Waarschuw uw arts bij pijnlijke, rode ogen, gezwollen pijnlijke oogleden, verminderd zicht of als er pus uit de ogen komt. Dit kan wijzen op een infectie die snel behandeld dient te worden.