Longklachten

Tmc over deze informatie
Chemotherapie kan de longen beschadigen en de werking van de longen verminderen.

U kunt last krijgen van:
  • hoesten zonder opgeven van slijm
  • kortademigheid, eerst bij lichamelijke inspanning en later ook in rust
  • snelle ademhaling

Ook kunt u benauwd worden. Benauwdheid is een vervelend en vooral angstig gevoel dat u niet of onvoldoende kunt ademhalen.

Neem contact op met uw arts bij 1 van de volgende klachten:
  • plotseling optredende kortademigheid
  • een gevoel van benauwdheid
  • een snelle ademhaling die u niet kunt corrigeren

U kunt zelf niets doen om deze bijwerking tegen te gaan.