Infuusproblemen

Tmc over deze informatie
Krijgt u chemotherapie toegediend met een infuus? Dan kan op de plaats van de injectie of insteekopening een zwelling ontstaan. U kunt ook pijn hebben. Het infuus loopt dan niet goed. U moet deze klachten direct melden aan de verpleegkundige. Sommige chemotherapie kan ernstige schade toebrengen aan de weefsels als het buiten het bloedvat terecht komt. Daarom moet u dit zo snel mogelijk melden.

Tijdens of na de behandeling kan de huid rood worden. Soms is er een verkleuring van het bloedvat zichtbaar. De ader kan ook geïrriteerd raken en harder aan gaan voelen. Meestal wordt dit na een paar dagen minder. Als er chemotherapie naast het vat terecht is gekomen, dan hangen de verschijnselen af van de soort chemotherapie. Bij sommige middelen treedt er alleen lichte irritatie op, bij andere middelen kan ernstige schade ontstaan als niet direct passende maatregelen genomen worden.

Advies

Neem contact op met uw arts als:
  • er pus uit het gaatje komt
  • de roodheid zich uitbreidt, de huid warm aanvoelt en u koorts heeft
  • de huid rondom de injectie verkleurt en pijn gaat doen