Doel van chemotherapie

Tmc over deze informatie
Een behandeling kan gericht zijn op genezing, maar ook op het remmen van de ziekte. Samen met de arts kijkt u wat de mogelijkheden zijn.

Chemotherapie kan op verschillende manieren worden ingezet:
  • curatief
  • adjuvant
  • neo-adjuvant
  • palliatief

Curatief

Het doel van een curatieve behandeling is genezing. Dat kan bij soorten kanker die goed op chemotherapie reageren. Met cytostatica wordt geprobeerd alle tumorcellen te doden.

Adjuvant

Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling. U krijgt adjuvante chemotherapie na een operatie die in opzet genezend is. De adjuvante chemotherapie is dan onderdeel van de curatieve behandeling.

Het doel is:
  • eventueel achtergebleven kankercellen na de operatie te vernietigen
  • heel kleine, onzichtbare uitzaaiingen (micrometastasen) te vernietigen

Adjuvante chemotherapie is bedoeld om een beter eindresultaat te bereiken. Het vergroot de kans op genezing en verkleint de kans op terugkeer van de kanker.

Neo-adjuvant

Een neo-adjuvante behandeling is ook gericht op een beter eindresultaat. Neo-adjuvant betekent dat u deze aanvullende behandeling vóór de andere behandeling krijgt. Bijvoorbeeld chemotherapie voorafgaand aan een operatie.

Het doel is:
  • de tumor te verkleinen. Hierdoor kan de chirurg de tumor beter weghalen en is een minder ingrijpende operatie mogelijk.
  • heel kleine, onzichtbare uitzaaiingen (micrometastasen) te vernietigen. Hiermee wordt de kans op terugkeer van de ziekte zo klein mogelijk.

Palliatief

Is genezing niet (meer) mogelijk, dan kunt u palliatieve chemotherapie krijgen. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en het verminderen of voorkomen van klachten. Een palliatieve behandeling kan bijvoorbeeld gericht zijn op pijnbestrijding. Zo kan de kwaliteit van leven verbeterd worden.