Brughoektumor

Tmc over deze informatie
Een brughoektumor is een tumor die genoemd is naar de plaats van ontstaan. De brughoek is een plek binnen de schedel in de hersenen. Het ligt aan de achterkant van het hoofd, aan de schedelbasis. Dit is de onderkant van de schedel. Er bestaan een linker en een rechter brughoek.

Vestibulair Schwannoom

De meeste brughoektumoren ontstaan vanuit een bepaalde zenuw. In het brughoek-gebied loopt een aantal hersenzenuwen. De brughoektumor die het meest voorkomt, ontstaat vanuit de 8e hersenzenuw. Deze zenuw bestaat uit 2 delen:
  • een deel voor het gehoor, de nervus acusticus
  • een deel voor het evenwicht, de nervus vestibularis

De tumor ontstaat uit de Schwann cellen. Deze cellen vormen het omhulsel van de zenuw, de zenuwschede. Een andere naam voor een brughoektumor uit de Schwann cellen van de 8e zenuw is vestibulair Schwannoom. Vroeger werd ook de naam acusticus-neurinoom gebruikt.

De tumor is bijna altijd goedaardig. Meestal zit de tumor aan 1 kant.

Zit de tumor in de linker en de rechter brughoek, dan is er vaak een verband met de erfelijke aandoening neurofibromatose type 2 (NF2). Een kenmerk van deze erfelijke ziekte is namelijk het voorkomen van het Vestibulair Schwannoom aan beide kanten.