Rol van naasten

Tmc over deze informatie

"Kanker heb je niet alleen", is een bekende uitspraak. Ook u als partner, familielid of vriend, krijgt te maken met spanningen, onzekerheid en angst. Tegelijk komen er extra taken op u af. Zoals bezoeken aan het ziekenhuis, veel meer aanloop en telefoontjes thuis. Dit alles moet u zien te combineren met uw gewone bezigheden. Hoe redt u dat?

Machteloos en onzeker

Als naaste van iemand met kanker kunt u zich machteloos en onzeker voelen. U wilt iets doen of zeggen, maar wat? De pijn en de angst kunt u niet wegnemen. Maar u helpt al enorm door er te zijn. Door mee te leven en oprechte aandacht te geven. Door de patiënt te laten voelen dat hij op u kan rekenen.

Tips om steun te geven

  • U hoeft niet alle mogelijke steun te geven. De een is goed in woorden, de ander in klusjes. Vraag waar u bij kunt helpen. 
  • Staat u iets verder af van de patiënt? Blijf contact houden. Stuur af en toe een berichtje.
  • Overleg of u huishoudelijke taken kunt doen. Bijvoorbeeld helpen bij het koken.
  • Vraag of u mee kunt gaan naar het ziekenhuis. Ook kan het fijn zijn om aanwezig te zijn bij de afspraak met de arts. Twee horen meer dan één. 
  • Misschien kunt u oppassen op kinderen of ze wegbrengen naar school of sport.

Rekening houden met emoties

  • Veel mensen willen adviezen te geven. Goedbedoeld. Maar als patiënt zit je daar niet altijd op te wachten.
  • Afleiding en vrolijkheid zijn goed. Maar doe niet alsof de ziekte er niet is.

Hulp voor uzelf als naaste

Bent u naaste van iemand met kanker? Dan krijgt u ook te maken met spanningen, onzekerheid en angst. Er komen extra taken op u af. Zoals bezoeken aan het ziekenhuis, de zorg voor de zieke, veel meer aanloop en telefoontjes thuis. Dit alles moet u zien te combineren met uw gewone bezigheden, zoals werk en bijvoorbeeld het huishouden.

Soms komt u nauwelijks aan uzelf toe. In het begin gaat alle aandacht naar de patiënt. Logisch. Maar ook u als naaste kunt behoefte hebben aan ondersteuning. Er zijn verschillende mogelijkheden voor hulp voor uzelf:

Uw huisarts

Mogelijk biedt uw huisarts u gesprekken aan met de Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-ggz). Hij kan u ook doorverwijzen naar een hulpverlener (zie hieronder).

Ziekenhuizen

In veel ziekenhuizen zijn hulpverleners aanwezig. Bijvoorbeeld medisch maatschappelijk werkers, medisch psychologen of speciaal getrainde verpleegkundigen. Bij hen kunt u uw gevoelens bespreken. Daarnaast kunnen zij u informatie geven over regelingen en voorzieningen. Uw aanspreekpunt in het ziekenhuis kan u vertellen welke hulp aanwezig is.

Discussiegroepen

Op kanker.nl vindt u een discussiegroep voor naasten en een groep voor ouders met kanker. Daar bespreken mensen hun kennis en ervaringen. Als deelnemer van kanker.nl kunt u zelf ook uw ervaringen delen.

Inloophuizen

Bij de inloophuizen kunt u terecht om over uw ervaringen te praten. Of voor voorlichting, activiteiten en contact met lotgenoten. U kunt er zonder verwijzing en zonder afspraak binnenlopen.

Patiëntenorganisatie

Patiëntenorganisaties organiseren vaak bijeenkomsten waar u lotgenoten kunt ontmoeten.

Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker

Stichting OOK biedt aanvullende zorg voor naasten. Deze stichting werkt samen met gespecialiseerde zorgpartners.

Psycho-oncologisch centrum

Een psycho-oncologisch centrum biedt gespecialiseerde zorg. Bijvoorbeeld individuele gesprekken, partner-relatie gesprekken, gezinsgesprekken of groepsgesprekken. U kunt daar behoefte aan hebben bij angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid, depressieve gevoelens of relatieproblemen door de ziekte.

BIG-geregistreerde psycholoog

Bij voorkeur is dit iemand die aantoonbare ervaring heeft met mensen met kanker en hun naasten. BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De BIG-registratie toont de bevoegdheid van de zorgverlener.

Partners: kanker heeft u niet alleen

In deze video vertellen partners over hoe zij het ervaren dat hun naaste kanker heeft.