Kankerpatiëntenbeweging

Tmc over deze informatie

BVN

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een landelijke vereniging van en voor mensen die te maken hebben of hebben gehad met borstkanker en voor mensen die gendrager zijn of lid zijn van een erfelijk belaste familie.

BVN vindt dat iedere borstkankerpatiënt en erfelijk belaste er op moet kunnen vertrouwen dat zij/hij de best mogelijke zorg krijgt. BVN maakt zich daarom op verschillende manieren hard voor zorg op maat. Met elkaar, voor elkaar. BVN is aangesloten bij de patiëntenbeweging NFK. Meer informatie over de BVN.

Patiëntenbeweging NFK

NFK is een samenwerkingsverband van 20 kankerpatiëntenorganisaties. Samen vertegenwoordigen wij 500.000 kankerpatiënten en komen wij op voor hun belangen. Wij streven naar een betere zorg en kwaliteit van leven. Om dat te bereiken, werken wij samen met behandelaars, verzekeraars, onderzoekers en de overheid.

De NFK wil dat u:
  • mee kunt praten over zorg en wetenschappelijk onderzoek,
  • sneller kan worden behandeld door nieuwe en betere behandelingen,
  • meer inzicht krijgt in de kwaliteitsverschillen in de zorg,
  • voor 100% kunt deelnemen aan de maatschappij,
  • zelf de baas blijft voor, tijdens en na de behandeling.

Deel uw ervaring

Ons werk gaat verder dan opkomen voor uw belangen. Veel patiënten willen met iemand praten of willen hun ervaringen delen. Heeft u daar ook behoefte aan? Neem dan contact op met een van onze kankerpatiëntenorganisaties. Bij de organisaties is veel kennis beschikbaar. Zij kunnen u helpen te leren leven met kanker.

Wij hebben u nodig

Om ons werk goed te kunnen doen, hebben wij uw steun nodig. Wat kunt u doen?

  • invloed uitoefenen door uw ervaring te delen en mee te doen aan onderzoek
  • meedoen als vrijwilliger

Wilt u meer weten? Neem contact op met de NFK