Erfelijke aanleg voor borstkanker

Tmc over deze informatie
Bij 5 tot 10% van de vrouwen met borstkanker speelt erfelijkheid een rol. Een erfelijke aanleg betekent ook dat u een een groter risico heeft om borstkanker te krijgen. U erft deze aanleg van een van uw ouders.

Er zijn een aantal genen bekend die betrokken zijn bij deze erfelijke aanleg. De bekendste hiervan zijn BRCA1 en BRCA2. 

Bij erfelijke borstkanker ontstaat de ziekte gemiddeld op jongere leeftijd en bij meerdere familieleden dan wanneer borstkanker niet erfelijk is. Ook komt het bij erfelijke borstkanker vaker voor dat in beide borsten kanker wordt gevonden.

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker. Wanneer 1 of 2 familieleden borstkanker hebben (gehad), hoeft dat dus niet per se veroorzaakt te zijn door een erfelijke aanleg.