Werk en borstkanker

Tmc over deze informatie
Als u borstkanker krijgt en werkt, gaat u ook nadenken over de gevolgen van uw ziekte voor uw werk en uw inkomen. Het is belangrijk om niet te wachten met nadenken en praten over de combinatie van ziekte en werk. Te onderzoeken hoe u werk in uw voordeel benut, en ook te bepalen wat er nodig is om met uw werk in verbinding te blijven als het even niet lukt om te werken.

B-bewust checklist 'Werk en reïntegratie'

De B-bewust checklist 'Werk en reïntegratie' helpt u bij het voorbereiden van gesprekken met iedereen met wie u aan tafel komt te zitten over werk en/of re-integratie in de eerste 2 jaar na de diagnose. Zo krijgt u de informatie die u nodig heeft en kunnen jullie er met elkaar voor zorgen dat het ziek zijn en werken zo goed mogelijk te combineren is... én u tijdens en na uw herstel zo prettig mogelijk reïntegreert.
Een bedrijfsarts vertelt over problemen die ontstaan bij de combinatie borstkanker en werk. Verder vertelt hij wat je mag verwachten van je bedrijfsarts en geeft hij tips voor mensen die te maken krijgen met ziekte en werk en/of re-integratie. Bron: Borstkankervereniging Nederland.