Over kanker (boekbespreking)

Tmc over deze informatie
Over kanker (boekbespreking)

Kanker. Er is geen ziekte die zoveel verwarring en onzekerheid veroorzaakt. We zijn er bang voor en willen er liever niet over praten of nadenken. Tot het je overkomt, als patiënt of in de familie- en vriendenkring. Dan is de behoefte aan duidelijke en onafhankelijke informatie groot en in die behoefte wil dit boek voorzien.
 
In dit boek vind je medische informatie over kanker, de behandelwijzen, de bijwerkingen, de gevolgen en over reguliere en aanvullende therapieën. Over de vaak moeilijke periode na de behandeling en over doorgaan met leven. Over genezing, maar ook over sterven.

Dit boek is geschreven door diverse auteurs, die allen dagelijks geconfronteerd worden met kanker, als patiënt, als partner van een patiënt of in hun werk. De auteurs geven veel aandacht aan wezenlijke zaken die vaak niet of onvoldoende met de arts worden besproken. Hoe ga je om met je ziekte en met je emoties? Hoe hou je jezelf staande? Wat betekent het voor je kinderen? Wat doe je als je partner of je kind kanker krijgt? Hoe ga je om met artsen en andere hulpverleners? Hoe blijf je de baas over je eigen bestaan? En als je rekening zult moeten houden met een nabije dood, hoe ga je dan verder?

Veelvuldig komen mensen aan het woord, die met kanker te maken hebben (gehad). In het boek is dat middels cursief gedrukte tekstblokken duidelijk zichtbaar. Dat is erg prettig voor mensen, die op een bepaald moment behoefte hebben aan ervaringen van lotgenoten.

Het boek is overzichtelijk ingedeeld in vier delen, gevolgd door een aantal bijlagen.

Deel I: Diagnose en behandeling

In dit deel wordt op heldere wijze uitgelegd wat kanker is, hoe kanker wordt vastgesteld, hoe het contact met medisch personeel verloopt, wat voor soort behandelingen er zijn, wat voor wetenschappelijk onderzoek er gedaan wordt. De auteurs benoemen de medische termen, waar de patiënt ongetwijfeld mee te maken krijgt. Ook aan alternatieve geneeswijzen wordt aandacht geschonken.

Deel II: Lichaam en geest

Een deel over zorgen voor jezelf, emoties, seksualiteit en zingeving. In het hoofdstuk “zorgen voor jezelf” wordt op eerlijke wijze ingegaan op de uiterlijke veranderingen, die kunnen optreden bij kanker. Er worden veel handreikingen gegeven. Het hoofdstuk over “Emoties” is zeer verhelderend. Duidelijk komt naar voren, dat relaties met allerlei mensen hun vanzelfsprekendheid verliezen als iemand kanker krijgt. Ook wordt uitgelegd, dat een kankerpatiënt soms pas jaren later een reactie op het ziekteproces kan krijgen. Het gedeelte over seksualiteit belicht op prima manier de mogelijke problemen op seksueel gebied, die kunnen ontstaan als men kanker heeft (gehad). Het hoofdstuk over zingeving belicht het feit, dat mensen die door kanker getroffen worden, vaak een hele andere kijk op het leven krijgen.

Deel III: De omgeving

Dit derde deel gaat over partners, kinderen, alleenstaanden, familie, bekenden, collega’s en kinderen met kanker. Er wordt uitgelegd hoe verschillende mensen kunnen reageren. Tevens wordt benadrukt, dat in relaties de balans tussen geven en nemen (tijdelijk) verstoord kan raken. Voor alle betrokkenen wordt het advies gegeven: hulp vragen als men deze nodig heeft. Er worden mogelijkheden gegeven om naar die hulp op zoek te gaan. Ook is er aandacht voor kinderen met kanker, belicht vanuit het perspectief van het kind, de ouders, eventuele broers/zussen en de omgeving.

Deel IV: Word je beter?

Als laatste een deel over de draad weer oppakken, zoveel jaar later en als genezen niet meer mogelijk is. Eerst wordt ingegaan op het feit, dat “het leven na de kanker “ bijna nooit meer wordt, zoals het was. Dit kan problemen met de omgeving geven. Het gedeelte “als genezen niet meer mogelijk is” gaat in op palliatieve behandelingen. Verder worden er afwegingen gemaakt over thuis of in het ziekenhuis sterven.

In de bijlagen worden allerlei vormen van zorg uiteengezet en er is tevens een bijlage over rechten en plichten van een patiënt met kanker. Vervolgens is er een hele lijst met boeken, websites, verenigingen en dergelijke. Deze lijst is per hoofdstuk uit het boek geordend: erg overzichtelijk. De bijlagen bieden een bron van informatie: voor elk wat wils.

Het boek geeft een duidelijke uiteenzetting van alles waar je als kankerpatiënt of naaste mee te maken kunt krijgen. Het is een compleet naslagwerk waar je als patiënt de informatie waar je naar op zoek bent in een oogopslag uit kunt halen, ook als de behandelingen achter de rug zijn. De delen die niet voor jou van toepassing zijn, kun je gewoon overslaan zonder daardoor informatie te missen. Daarnaast benadrukken de auteurs het belang van de eigen keuze van de patiënt. En die keus kan goed gemaakt worden aan de hand van de informatie uit dit boek.

'Over kanker' werd geschreven onder auspiciën van het Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA) en in samenwerking met de RVU educatieve omroep.

Type boek
Auteur Hetty Hagens, Golida Donner, Kitty Zwart, Anita Cats, Magda Pernet, Nel Kleverlaan en Ben van Balen (recensie door: Baaike Brand)
Uitgever Contact
Uitgifte 1 januari 2004
Nr. / Uitgave ISBN: 90 254 1912 7